Dette er tekstversionen af Offentlige institutioner
Klik her for at komme til den grafiske version af Offentlige institutioner

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Offentlige institutioner


Region Syddanmark/psykiatri
På siden kan man læse om Region Syddanmarks tilbud inden for psykiatri. Der er beskrivelser af de enkelte tilbud i regionen, samt mulighed for at læse om regionens mål og planer inden for området. 

Sundheds- og Ældreministeriet
Fra hjemmesiden er der adgang til lovstof og nyt om sundhedspolitik i Danmark.

Børne- og Socialministeriet
Indgang til Børne- og Socialministeriets område med information om børn, unge og familier, udsatte grupper, handicap, ældre, nedsat arbejdsevne, det sociale system samt Det frivillige Danmark.

Sundhed.dk
Sundhed.dk er indgangen til det danske sundhedsvæsen med informationer for patienter, pårørende og medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Danske Regioner/psykiatri
Hjemmesiden indeholder information om regionernes opgaver inden for psykiatriområdet. Her er adgang til rapporter og publikationer, love og regler samt statistik.

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen følger udviklingen på sundhedsområdet, samt rådgiver ministerier og offentlige myndigheder. Sundhedsstyrelsen udgiver en række publikationer og sundhedsstatistik. Publikationerne kan bestilles eller hentes via nettet. 

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en del af Børne- og Socialministeriets koncern, og det er deres opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne.

PsykInfo'er i andre regioner
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk