Dette er tekstversionen af Torsdag den 24. september - Tilbage til skole
Klik her for at komme til den grafiske version af Torsdag den 24. september - Tilbage til skole

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Torsdag den 24. september - Tilbage til skole


Skolefravær er et stigende problem, og der er sjældent en simpel forklaring eller årsag til, at en elev ikke kommer i skole. I dag er man heldigvis mere opmærksom på, at årsagerne kan være komplekse og varierende.

At gå i skole handler ikke kun om det faglige og det at lære, men i høj grad også om trivsel og identitetsdannelse. Konsekvenserne af for meget skolefravær kan således være store for eleven.

Den regionale indsats Tilbage Til Skole arbejder med børn og unge, som har svært ved at komme i skole. Indsatsen er forankret i Børne- og Ungdomspsykiatrien og arbejder tæt sammen med familierne, skolerne og familieafdelingerne.

Socialrådgiver Dorthe Borup Laugesen og sygeplejerske Jane Dahm belyser forskellige årsager og funktioner bag skolefravær og giver forskellige bud på, hvordan man som familie, fagperson og familie og professionelle sammen kan hjælpe barnet eller den unge tilbage til en stabil skolegang.

Sted Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg

Tid 19.00 – 21.00 / Hent plakat

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 eller Tilmelding

Arrangør Bedre Psykiatri Esbjerg/Fanø/Vejen, Esbjerg Kommune og PsykInfo Esbjerg/Brørup/Varde
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk