Dette er tekstversionen af Torsdag den 24. september - Børn og unge med autisme
Klik her for at komme til den grafiske version af Torsdag den 24. september - Børn og unge med autisme

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Torsdag den 24. september - Børn og unge med autisme


Der findes flere former for autisme, og derfor taler man om autisme som en spektrumtilstand. Autismespektrumforstyrrelser er en fællesbetegnelse for alle diagnoser med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse - bl.a. infantil autisme og Aspergers syndrom.

Børn med autisme har svært ved at kommunikere og indgå i sociale sammenhænge med andre mennesker. De har ofte en særlig adfærd – f.eks. særlige bevægelser, interesser eller ritualer. Stadigt flere børn og unge får konstateret disse vanskeligheder.

Psykolog Pernille Tanggaard Ross, specialist i børneneuropsykologi, og psykolog Asta Boel Villadsen, Børne- og Ungepsykiatrisk Afdeling Aabenraa, fortæller om de forskellige diagnoser inden for autismespektret, hvorledes man kan forstå børn og unge med autisme, og hvordan man ud fra denne forståelse bedst møder og støtter disse børn og unge og deres familier.

EN AF OS-ambassadør Line Stein vil fortælle sin personlige beretning om at leve med Aspergers syndrom og ADHD.

Sted Sygehus Sønderjylland, indgang B, Kresten Phillipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Tid 19.00 – 21.00 / Hent plakat

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 eller Tilmelding

Arrangør SIND Aabenraa, Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder og PsykInfo Aabenraa
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk