Gå til indhold
LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

HeaderOnsdag den 28. februar - Autismespektrumforstyrrelser
21. februar 2018
Autismespektrumforstyrrelser (ASF) er karakteriserede ved at være livslange forstyrrelser af social interaktion og kommunikation. ASF kan ikke helbredes eller kureres, men der findes mange muligheder for hjælp til udvikling og bedring, så man kan få en god livskvalitet.
Tirsdag den 6. marts - Autisme - historisk, hvordan opstår det?
20. februar 2018
Autismespektrum-forstyrrelserne (ASF) er kendetegnet ved sociale og kommunikative forstyrrelser samt indskrænkede interesser og vaner. Ca. 0,7 - 1 % opfylder kriterierne for autismespektrum-forstyrrelser.
Torsdag den 8. marts - At rejse sig igen: Vejen ud af langvarig stress
19. februar 2018
Alle mennesker bliver ind imellem stressede, hvilket i sig selv er ganske normalt. Desværre er der mennesker, der af forskellige grunde rammes af langvarig stress, hvilket i yderste konsekvens kan føre til alvorlig psykisk eller fysisk sygdom.
Mandag den 12. marts - Behandling af depression og angst via internettet
18. februar 2018
Psykiatrien i Region Syddanmark har siden 2013 udviklet Internetpsykiatrien, der tilbyder behandling af depression og angst via internettet.
Onsdag den 14. marts - Personlighedsforstyrrelse
17. februar 2018
10 % af befolkningen har en personlighedsforstyrrelse, hvilket vil sige en forstyrrelse af personlighed og adfærd, som viser sig ved den måde, man føler, tænker og forholder sig til andre på.
Torsdag den 15. marts - Relationen mellem behandler og patient
16. februar 2018
Hvad betyder relationen mellem patient og behandler i forhold til patientens helbredelse, håb og recovery? Og hvad betyder det for en behandler at opnå en bæredygtig relation til sin patient?
Mandag den 19. marts - Informationsmøde mellem Psykiatrien og ungdomsuddannelserne
15. februar 2018
Formålet med informationsmøderne er bl.a. at give deltagerne større kendskab til de konkrete tilbud, der findes i psykiatrien og ikke mindst være med til at understøtte dialogen mellem psykiatrien og ungdomsuddannelserne.
Forårskalenderen er klar
20. december 2017
Så er den nye kalender for foråret klar med mange spændende arrangementer. Kalenderen er sendt ud i regionen og kan også ses her på hjemmesiden.
Konference om sårbare unge på Koldinghus
16. november 2017
Torsdag den 2. november 2017 blev unges mistrivsel i præstationssamfundet sat i perspektiv af lektor Anders Petersen fra Aalborg Universitet på vores årlige Koldinghus-konference.
1 af 5 - Ny kampagne fra EN AF OS
13. oktober 2017
Psykisk sygdom er en folkesundhedsudfordring i Danmark. Faktisk rammes en ud af fem danskere af psykisk sygdom i løbet af et år. Psykisk sygdom vedkommer derfor os alle.

Psykiatrisk Informationscenter, Region Syddanmark | Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart | tlf.: 99 44 45 46 | psykinfo@rsyd.dk