Gå til indhold

HeaderLink til Region Syddanmarks hjemmesideLink til forsiden af Psykinfo


Velkommen til PsykInfopilVeje til videnpilPatient- og pårørendeforeninger

Patient- og pårørendeforeninger

Ved at klikke på organisationerne nedenfor får du information om organisationernes lokale tilbud og kontaktpersoner i Region Syddanmark.
Ønsker du, at oplysninger om din organisation eller forening også er repræsenteret her på siden så kontakt PsykInfo.

ADHD-Foreningen Sydjylland

Alzheimerforeningen

Angstforeningen - Region Syddanmark

Bedre Psykiatri  

Borderlinenetværket

DepressionsForeningen

Galebevægelsen i Region Syddanmark 

Landsforeningen Autisme  

LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade  

LAP

OCD-foreningen

SIND

Særligt sensitive Fyn 

 

ADHD-Foreningen Sydjylland

ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol. Foreningens formål er at at skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende.

Læs mere om ADHD foreningen og lokalafdelingerne på www.adhd.dk

ADHD-foreningen – Sydjylland
Kontaktperson Line Arlind Lysholt Tlf. 26 20 30 81 eller sydjylland@adhd.dk   
www.adhd.dk/lokalafdelinger/sydjylland
 

Alzheimerforeningen

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende

Læs mere om demenssygdomme og Alzheimer på www.alzheimer.dk

Alzheimerforeningen - Sønderjylland
Lokalformand Lillian B. Thomsen kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab. Tlf.: 74 62 51 25 eller 
lilian.bt@youmail.dk

Alzheimerforeningen - Trekantsområdet
Torsdagscafé for mennesker med demens og deres pårørende. Torsdagscaféen mødes hver 14. dag kl. 15-17 i Guldkrog Centret, Gulkrog 11, i salen, Vejle. Mere information fås hos Grethe Skovlund på tlf.: 75 85 75 58 eller gresk@profiber.dk

Alzheimerforeningen – Sydvest
Lokalformand Hanne Knudsen kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab. Tlf.: 75 19 50 39 eller
hhhe@knudsen.mail.dk 

Angstforeningen - Region Syddanmark

Angstforeningen - Region Syddanmark
Lokalformand Claus Thomsen 
Tlf.: 41 51 08 09 eller claus@angstforeningen.dk 
www.angstforeningen.dk/
 

BEDRE PSYKIATRI

BEDRE PSYKIATRI er en landsforening for pårørende til psykiske syge. Det vil sige, vi er et tilbud til alle, der kender én, der har psykiske problemer. Det kan være som forældre, børn, venner, kollegaer eller andet.

Landsforeningens mission er, at Vi hjælper dig, så du kan hjælpe dine.

Læs mere om Bedre Psykiatri på www.bedrepsykiatri.dk

Kontaktpersoner:

Bedre Psykiatri – Assens, Faaborg-Midtfyn
Formand Gerda Andersen kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab. Tlf.: 60 86 68 44 eller afm@bedreåsykiatri.dk

Bedre Psykiatri – Billund/Grindsted
Formand Hanne Olesen kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab.
Tlf.: 40 43 53 40 eller billund@bedrepsykiatri.dk

Bedre Psykiatri – Esbjerg-Fanø-Vejen
Samtalegruppen mødes i Vindrosen, Teglværksgade 1, Esbjerg den første tirsdag hver måned mellem 19 - 21
Lone Hansen  kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab.
Tlf.: 31 65 95 41 eller loneph@hotmail.com

Bedre Psykiatri - Kolding 
Formand Helle Due Buchwaldt kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab.
Tlf.: 42 15 03 05 eller helle@buchwaldt.dk


Bedre Psykiatri – Middelfart
Formand Kirsten Hansen kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab.
Tlf.: 64 40 16 15  eller kipa5500@hotmail.com  

Bedre Psykiatri - Sydfyn
Dækker Svendborg, Langeland og Ærø kommuner. Kontaktperson Bente Falk Jensen kan kontaktes for information og medlemskab på tlf. 51 64 59 54 efter kl. 16:00 eller på bentefalk@stofanet.dk

Bedre Psykiatri Nyborg
Formand Hans Biering kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab.
Tlf.: 23 31 69 86 eller hansbiering@gmail.com
Se også: www.facebook.com/bedrepsykiatri.nyborg

Bedre Psykiatri - Nordfyn
Formand Heidi Andersen kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab.
Tlf.: 65 85 22 02 eller heidi@lulupedersen.dk eller lillisommer@sol.dk

Bedre Psykiatri - Odense
Formand Lene Nielsen kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab.
Tlf.: 24 61 47 14 eller odense@bedrepsykiatri.dk

Bedre Psykiatri - Sønderjylland
Formand Kirsten B. Rasmussen kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab.
Tlf.: 21 28 13 82 eller kmbarslev@gmail.com
 

Bedre Psykiatri – Varde
Formand Eva Bladt kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab.
Tlf.: 61 89 93 24 eller evabladt@ofir.dk

Bedre Psykiatri - Vejle
Formand Karin Birch Lange kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab. Tlf.: 75 73 82 08 / 21 26 82 28 eller vejle@bedrepsykiatri.dk 

Borderlinenetværket

Forening for mennesker med borderline og deres pårørende.

På hjemmesiden er adgang til information om borderline og foreningens nyhedsbrev.

 http://www.borderlinenetvaerket.dk/  

DepressionsForeningen

Depressionsforeningen er en uafhængig patientforening, der tilbyder netværk, støtte og sammenhold til dig, der er patient eller pårørende til et menneske med en depression eller bipolar lidelse.

Læs mere om DepressionsForeningen på www.depressionsforeningen.dk


Formand for Depressionsforeningen i Region Syddanmark:
Karen Margrete Nielsen tlf.: 21 93 62 38 eller k.margrete.nielsen@gmail.com

Depressionsforeningen - Esbjerg
Kontaktpersoner for Depressionsforeningen i Esbjerg
Morten Rolsing Tlf: 22 77 25 55 eller Banditmanden@gmail.com
Kristina Storm Tlf: 27 59 92 58 eller Kristina@Kiaknows.dk
For information om aktiviteter og medlemskab se hjemmesiden eller kontakt ovenstående.
Der er selvhjælpsgruppe i Vindrosen, Exnersgade 4, 1. sal i Esbjerg hver torsdag aften kl. 19.00 - 21.00.
Alle er velkomne, tilmelding eller forudgående aftale er ikke nødvendig.
www.DepressionsForeningen-Esbjerg.dk

Depressionsforeningen – Odense
Formand for Depressionsforeningen i Odense Svend Olsen kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab på 
tlf.: 40 28 31 27 eller
depressionsodense@gmail.com

Depressionsforeningen - Vejle
Selvhjælpsgruppe for mennesker, der er eller har været ramt af en depression. Grupperne mødes hver 14. dag. Deltagelse kræver medlemskab. Mere information fås hos Uni Hansen på tlf.: 29 91 90 83

Depressionsforeningen - Haderslev
Formanden for Depressionsforeningen i Haderslev Merete Hansen kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab på
tlf.: 74 52 21 48 / 22 83 80 35 eller mebehansen@youmail.dk

   

Galebevægelsen i Region Syddanmark

"-for at blive fri for psykiatri!"
Lars Jensen
Tlf. 28 81 64 32 eller larsjensen@existential-institute.dk 
www.galebevaegelsen.dk/
  

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Autisme - Sønderjylland
Kredsformand Kirsten Normann kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab.
Tlf. 20 82 42 52 eller kontaktlaks@gmail.com
http://laks.skysite.dk/

Landsforeningen Autisme - Trekanten
Kredsformand Dorte S. Jensen kan kontaktes på tlf. 29 67 00 67 eller dortesjens@mail.dk
www.autismeforening.dk/trekanten

Landsforeningen Autisme – Fyn
Kredsformand Else Worm Jørgensen kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab på
tlf. 29 88 87 98 eller elseworm@gmail.com
www.autismefyn.dk

Landsforeningen Autisme – Sydvest
Kredsformand Hanne Schroll Kristensen kan kontaktes for information om aktiviteter og medlemskab på
tlf. 75 45 19 04 eller autisme@kredssydvest.dk
www.kredssydvest.dk
 

LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade har personlig anonym rådgivning for spiseforstyrrede, selvskadere og pårørende 4 steder i Region Syddanmark:

Odense
I Mødrehjælpens lokaler, Tolderlundsvej 1, 1. sal, 5000 Odense C
Se tidspunkter og nærmere information om aktiviteter i Odense

Aabenraa
Bjerggadehuset, Bjerggade 4Q, 6200 Aabenraa
Se tidspunkter og nærmere information om aktiviteter i Aabenraa

Sønderborg
Reimerskolen, Pedelboligen, Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg  
Se tidspunkter og nærmere information om aktiviteter i Sønderborg

Tønder
Det gamle dommerhus, Nørregade 31, 6271 Tønder
Se tidspunkter og nærmere information om aktiviteter i Tønder

 
For information og landsdækkende aktiviteter se www.lmsos.dk

Udover den personlige rådgivning er der også mulighed for rådgivning via telefon, video, mail, sms og chat. Se mere på https://hjaelp.lmsos.dk/ 

LAP

LAP er en organisation, hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer, formulerer en politik og stiller krav vedrørende vore egne interesser.

Læs mere om LAP - Landsforeningen af tidligere og nuværende psykiatribrugere på www.lap.dk

LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere - Region Syddanmark

Formand Lars Kristensen
Tlf. 29 84 04 07 eller lars@lap.dk  

 

OCD-foreningen

OCD-foreningen arbejder for at fremme kendskabet til og forståelse for OCD hos OCD-ramte, pårørende samt læger og forskere m.v. samt bl.a. at fremme medmenneskelig forståelse for OCD og påvirke det omgivende samfund til en positiv grundholdning over for personer ramt af OCD.

Læs mere om OCD-foreningen på www.ocd-foreningen.dk

kontakt@ocd-foreningen.dk

 

Kontaktpersoner:

Esbjerg:

Tina Flindt - tlf. 3017 2510 eller tina.flindt@allnrg.com     

Fyn:
Jette Gamborg Nielsen - tlf. 65 91 57 16 eller jettegamborgnielsen@gmail.com


Vejle:
Edith Christensen - tlf. 52406121 eller Edith.christensen@stofanet.dk


Sønderborg:
Mette Sørensen - ocdsdbg@gmail.com      

SIND

Læs mere om SIND på www.sind.dk

 

SIND Syd-vest - Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen
Lokalformand Dorthea Rahbek Wehner
Tlf. 30 69 69 63 eller klaabygaard@mail.tele.dk
www.sind.dk/syd-vest

SIND - Fyn
Formand Poul Skaaning
Tlf. 29 60 47 11 eller poulskaaning@hotmail.com
www.sindfyn.dk

SIND - Sønderborg
Lokalformand Frede Petersen
Tlf. 30 23 41 64 eller soenderborg@sind.dk
www.sind.dk/soenderborg

SIND - Aabenraa
Lokalformand Carl-Erik Brodersen
Tlf. 61 33 74 79 eller ceb@bbsyd.dk
www.sind.dk/aabenraa

SIND - Tønder
Lokalformand Anne Hvidberg Jørgensen
Tlf. 24 61 20 09 eller annehvidberg@mail.dk
www.sind.dk/toender

SIND - Haderslev
Lokalformand Per Svendsen
Tlf. 31 34 57 49 eller heidikjaer@spejdernet.dk
www.sind.dk/haderslev

SIND – Kolding
Lokalformand Lisbeth Bennedsen
Tlf. 31 62 42 09 eller lisbeth@bennedsen.dk
www.sind.dk/kolding

SIND - Fredericia
Lokalformand Bjørn Medom Nielsen
Tlf. 26 84 47 03 eller medom@medom.dk
www.sind.dk/fredericia

SIND – Billund
Lokalformand Anker Loft
Tlf. 24 20 86 70 eller loftanker@gmail.com
www.sind.dk/billund

SIND – Vejle
Lokalformand Flemming Leer Jakobsen
Tlf. 20 18 82 64 eller flemming.leer@sindvejle.dk 
www.sindvejle.dk  

Særligt sensitive Fyn

Kontaktperson Annethe Zøss Rasmussen
Tlf. 40 20 80 25 eller annetherasmussen@paradis.dk
www.saerligtsensitivefyn.dk

 

 


 


 


Siden er sidst opdateret 24-1-2019

Psykiatrisk Informationscenter, Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle | tlf.: 99 44 45 46 | psykinfo@rsyd.dk