Gå til indhold

HeaderLink til Region Syddanmarks hjemmesideLink til forsiden af Psykinfo

Velkommen til PsykInfopilBørn & UngepilTrivsel under uddannelsepilKonference om sårbare unge på Koldinghus

Konference om sårbare unge på Koldinghus

Vi gøder jorden for angst, depression og stress

Stadig flere børn og unge mistrives – og henvises til børne- og ungdomspsykiatrien.

Særligt piger ser ud til i stigende grad at mistrives.

Og hver fjerde gang et ungt menneske dropper ud af sin ungdomsuddannelse, skyldes det mistrivsel.

Torsdag den 2. november 2017 på Koldinghus blev unges mistrivsel i præstationssamfundet sat i perspektiv af lektor Anders Petersen fra Aalborg Universitet på en konference arrangeret af PsykInfo Region Syddanmark. 

Og Anders Petersen er ikke bange for at trække fronterne skarpt op: ”Præstationssamfundet gøder jorden for angst, depression og stress”, sagde han til 145 fagfolk fra ungdomsuddannelser, jobcentre og psykiatriske tilbud og listede en række tal op for, hvor galt det står til.

Stressede danskere

20 procent af danskerne er generelt stressede.
430.000 har symptomer på alvorlig stress og 35.000 danskere er sygemeldt på grund af stress.
- De tal er skræmmende nok i sig selv. Men jeg blev virkelig bekymret, da en undersøgelse viste, at hele 37 procent af de studerende på vores fakultet er stressede. Det peger på, at gymnasiets stress får en ekstra tak op, når de unge går videre på universitet, sagde Anders Petersen.

Angst – en børne- og ungdomssygdom

135.000 danskere lider af alvorlig angst, og tilsvarende lider op mod 40.000 8-14-årige af angst i større eller mindre grad – og angst bliver nu opdaget helt ned i børnehavealderen. Angst er blevet en børne- og ungdomssygdom.
Og blandt 15-19-årige piger er antallet af depressioner tredoblet fra 1,6 – 4,6 pr. 1000 piger.
- Og jeg må indrømme, at jeg er bekymret for de yngre generationer, når jeg kan se, hvilket præstationspres, de vokser op under.

Massivt socialt pres på individet

Vi skal hele tiden være aktive og præstere. Det er positivt, fordi det giver ansvar for at leve sit liv, som vi hver især har lyst til.
-       Men der er samtidig helt særlige normer, vi SKAL følge. Vi skal stikke ud og være autentiske og hele tiden blive bedre versioner af os selv – vi skal performe – og gerne til perfektion. Samtidig skal vi være robuste, fordi det nu er blevet et individuelt ansvar at kunne leve op til samfundets krav.

Jamen kan det være anderledes?

Men Anders Petersen mener, vi er nødt til at vende fokus og kigge på den ekstreme individualisme og krav om præstation, som presser stadig flere mennesker ud i psykisk sårbarhed.
-       Der er et iboende krav i samfundet om konstant at være i bevægelse – og i et konstant stigende tempo. Og det er det altså ikke alle os mennesker, som kan holde til, pointerede han.
Mange unge har imidlertid ikke en bevidsthed om, at det kan være anderledes.
-       Når jeg holder foredrag kommer unge tit hen til mig og siger: ”Vi kan godt forstå, hvad du siger, men hvordan kan det være anderledes, og hvad kan vi gøre. Hvis vi slipper helt, bliver vi jo overhalet indenom”

Utilstrækkelighed

Anders Petersens pointe er, at vi driver rovdrift på os selv ved at internalisere samfundets krav og hele tiden spørge sig selv, hvordan jeg kan gøre det bedre.
-       Jeg fornemmer en stigende følelse af utilstrækkelighed, og den får os til at havne i en tilstand af kronisk belastning og udmattelse. Og på den måde gøder vi jorden for stress, angst og depression, understregede lektoren fra Aalborg Universitet.

Er der et oprør på vej?

Heldigvis fornemmer Anders Petersen også små lommer af oprør mod det massive præstationssamfund.
-       Og mit håb er, at de små lommer kan vokse sig stærke nok til, at vi kan begynde at diskutere et alternativ med mulighed for at skabe små – menneskelige – frirum, hvor der også er plads til fællesskabet.

 

Anders Petersen

Anders Petersen er lektor i sociologi ved Aalborg Universitet. Han har i mange år forsket i depression som samfundsfænomen. Anders Petersen er forfatter til en række artikler og bøger, blandt andet ”Diagnoser”, der udkom i 2015 (sammen med Svend Brinkmann) og "Præstationssamfundet"  fra 2016.

 

Koldinghus 2017
Ved konferencen talte også EN AF OS-ungeambassadør, Birgitte Dahl og ph.d.-studerende Lea Muldtofte Olsen, som begge har lidt af anoreksi, Bjarke Malmstrøm fra Læringskompagniet talte om motivation og afdelingsleder på HF & VUC FYN i Søndersø, Anni Christiansen, præsenterede sin skoles indsats i forhold til sårbare unge.

 


Siden er sidst opdateret 2-3-2018

Psykiatrisk Informationscenter, Region Syddanmark | Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart | tlf.: 99 44 45 46 | psykinfo@rsyd.dk