Gå til indhold

HeaderLink til Region Syddanmarks hjemmesideLink til forsiden af Psykinfo

Velkommen til PsykInfopilARRANGEMENTERpilNOVEMBER 2018pilTorsdag den 1. november - KONFERENCE PÅ KOLDINGHUS: Skam

Torsdag den 1. november - KONFERENCE PÅ KOLDINGHUS: Skam

KONFERENCEN ER FULDT BOOKET.

Der er i de seneste årtier kommet mere fokus på skams centrale rolle i psykopatologi og der argumenteres for, at skam kan betragtes som en central underliggende dynamik i psykiske lidelser. Konferencen vil belyse, hvad skam er og hvilken betydning skam har for det enkelte menneske og for samfundet som helhed. Hvilken rolle spiller begrebet skam for vores menneskelige udvikling – og hvordan hænger det sammen med trivsel og psykisk sygdom?

PROGRAM

9.30 - 10.00
Morgenmad i Riddersalen

10.00 - 10.10
Velkomst i Kirkesalen v. Thies Mathiesen, formand for regionsrådets Psykiatri- og Socialudvalg og Ulla Lindgren, centerleder, PsykInfo Region Syddanmark.

10.10 - 11.40
Når det normale ikke er godt nok v. professor Noemi Katznelson, leder af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet i København. Ungdomskulturen er under forandring – og en række samfundsmæssige tendenser rammer ned i ungdomslivet. Eksempelvis er det nærmest blevet et bredt kulturelt træk, at det gennemsnitlige og normale ikke længere er godt nok. Noemi Katznelson udtaler: ”Grænsen for, hvornår man er god nok, har flyttet sig, og der er altid mulighed for at optimere sig selv. Udvikling og selvoptimering kan være en god ting, men det rummer også problemer. Det er det, vi kan se
slå igennem i ungdomskulturen: Man kan altid blive lidt bedre,
være lidt gladere, træne lidt mere og have det lidt sjovere.

11.40 - 12.20
Frokost i Riddersalen.

12.20 - 14.05 (Inkl. 15 min. kaffepause undervejs)

Skammen i det moderne samfund v. psykiater Finn Skårderud
Finn Skårderud er psykiater, forfatter, professor og internationalt anerkendt ekspert i spiseforstyrrelser. Finn Skårderud har talrige publikationer bag sig og er kendt for bøgerne ”Uro – en rejse i det moderne selv” og ”Sultekunstnerne”. Han har altid insisteret på at se de
psykiske lidelser i en samtidskulturel kontekst som fænomener, der ikke kun er den enkeltes problem og ansvar. I dagens oplæg vil Finn Skårderud rette fokus mod begrebet skam: Hvor skam før var en kollektiv norm, der tjente til adfærdsregulering, har den skiftet karakter til at være en individualiseret norm. I det moderne samfund er skammen blevet privatiseret og kommer til udtryk i underliggende krav om selvkontrol og selvrealisering som vejen til at opfylde idealet om at blive et vellykket menneske. Skammen vokser i disse år i betydning og har overtaget skyldens plads som organiserende faktor i moderne menneskers liv.

14.05 - 14.30
EN AF OS-ambassadør Vibeke B. Andersen
En personlig beretning af Vibeke B. Andersen som er ambassadør for Landsindsatsen EN AF OS, der har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom. Indsatsen ønsker at øge danskernes viden om psykisk sygdom og mindske den afstand, der fører til stigmatisering, fordomme og social udelukkelse.

14.30 - 14.50
Kaffe og kage i Riddersalen.

14.50 - 15.50
Skam, psykisk sygdom og etnicitet v. professor i Indvandrermedicin, Morten Sodemann, Klinisk Institut og Indvandrermedicinsk Klinik, OUH

Flygtninge og indvandrere med en psykiatrisk lidelse er en særlig hårdt ramt gruppe, da deres psykiatriske problemer ofte forstærkes af flere forhold. Den kulturelle og sproglige barriere kan gøre kontakten med behandlingssystemet vanskelig og føre til misforståelser, men familiens reaktion og syn på psykisk sygdom kan også være svær at tackle for den ramte. I mange kulturer accepteres psykisk sygdom ikke og at have et sygt familiemedlem
opleves derfor som meget skamfuldt. Oplægget vil komme omkring problematikkerne set fra
tre perspektiver: patienten, de pårørende og den professionelle.

15.50 - 15.55
Afrunding og tak for denne gang v. Ulla Lindgren

Sted Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding

Tid 9.30 – 15.55 

Pris 500 kr. inkl. moms

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark


Siden er sidst opdateret 26-10-2018

Psykiatrisk Informationscenter, Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle | tlf.: 99 44 45 46 | psykinfo@rsyd.dk