Gå til indhold

PsykInfo - Psykiatrisk InformationscenterTil forsiden

Velkommen til PsykInfopilARRANGEMENTERpilOKTOBER 2019pilTorsdag den 24. oktober - Når en elev ikke kommer i skole

Torsdag den 24. oktober - Når en elev ikke kommer i skole

Skolefravær hos børn og unge er et stigende problem. Der er sjældent en simpel forklaring eller årsag til, at en elev ikke kommer i skole. I dag er man heldigvis mere opmærksom på, at årsagerne kan være mere komplekse og varierende.

Det at gå i skole handler ikke kun om det faglige og det at lære, men i allerhøjeste grad også om trivsel og identitetsdannelse. Konsekvenserne af et for stort skolefravær kan således være store for eleven. Gennem næsten 4 år har Projekt Tilbage Til Skole arbejdet med børn og unge,
som af forskellige årsager har svært ved at komme i skole. Projektet har været forankret i Børne- og Ungdomspsykiatrien og har haft tæt samarbejde med både familierne, skolerne og familieafdelingerne.

Socialrådgiver Dorthe Borup Laugesen og sygeplejerske Jane Dahm vil tage afsæt i erfaringer fra projektet. De vil belyse de forskellige årsager og funktioner bag skolefravær samt give bud på, hvordan man både som familie og fagperson kan støtte barnet/den unge tilbage til en stabil skolegang.

Sted Sygehus Sønderjylland, indgang B, Auditorium, lokale 57.001, Kresten Phillipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Tid 19.00 - 21.00 / Hent plakat

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 eller Tilmelding  

Arrangør Bedre Psykiatri Aabenraa, SIND Aabenraa og PsykInfo Aabenraa


Siden er sidst opdateret 25-10-2019

Psykiatrisk Informationscenter, Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle | tlf.: 99 44 45 46 | psykinfo@rsyd.dk