Gå til indhold

PsykInfo - Psykiatrisk InformationscenterTil forsiden

Velkommen til PsykInfopilARRANGEMENTERpilNOVEMBER 2019pilTorsdag den 7. november - KONFERENCE PÅ KOLDINGHUS - Når følelserne tager magten...

Torsdag den 7. november - KONFERENCE PÅ KOLDINGHUS - Når følelserne tager magten...

OBS: DER ER DESVÆRRE IKKE FLERE LEDIGE PLADSER

I disse år er der stor fokus på den yngre generations trivsel – eller mangel på samme. Mange forældre, professionelle og politikere gør sig tanker om hvorfor, at unge/unge voksne mistrives i en signifikant højere grad end set ved tidligere generationer. Konferencen sætter fokus på de følelser, der har betydning for, at trivsel kan udvikle sig til mistrivsel. Hvis man ikke er i stand til at afkode og rumme sine følelser medfører det frustration og rådvildhed. Manglende mestringsstrategier og håndterbarhed af følelserne kan føre til tristhed, vrede og angst. Hvis man ikke lærer om egne følelser og håndtering af dem, kan det være en medvirkende årsag til, at der udvikles psykisk sygdom.

Især vreden er en grundfølelse, der er blevet tabuiseret og misforstået. Vrede har et dårligt ry og opfattes ofte som pinlig og primitiv.

PROGRAM:

9.30 - 10.00

Morgenmad i Riddersalen

10.00 - 10.10

Velkomst i Kirkesalen v. Thies Mathiasen, formand for regionsrådets Psykiatri- og Socialudvalg og Ulla Lindgren, centerleder, PsykInfo Region Syddanmark.

10.10 - 11.10

Hvilket sæt følelser har vi – hvordan afkoder vi dem/mestrer dem? V. chefpsykolog Michael Danielsen. Nogle unge har svært ved at forstå og håndtere deres følelser. De overvældes og styres af impulser, som får indflydelse på hele deres måde at leve på. Fagfolk indenfor psykiatrien er blevet opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at den unge er i kontakt med sine følelser for at denne kan få et liv i balance med sig selv og andre mennesker. Evnen til at håndtere stærke følelser er nødvendig for at kunne bevare en vis stabilitet igennem livet. Ellers kan det medføre undvigelsesadfærd og dermed større problemer. Tidlig vejledning og hjælp kan forhindre psykiske problemer i at udvikle sig til blivende lidelser – ved at hjælpe dem til at lære at mærke og forholde sig til deres indre verden. Oplæggets fokus vil være tristhed og angst.

11.15 - 12.15

Mentalisering v. autoriseret psykolog Janne Østergaard Hagelquist, specialist i børnepsykologi og supervision, stifter af Center for Mentalisering, og forfatter til bl.a. “Mentaliseringsguiden” og ”Mentalisering i mødet med udsatte børn”. Det psykologiske begreb mentalisering betyder at have opmærksomhed på mentale tilstande, følelser, behov og tanker hos sig og andre. Men hvad betyder det for et barns/ungs evne til at mentalisere, når det har været udsat for omsorgssvigt og traumer?

12.15 - 13.00

Frokost i Riddersalen.

13.00 - 13.25

EN AF OS-ambassadør Camilla Lykke

En personlig beretning af Camilla Lykke, som er ambassadør for Landsindsatsen EN AF OS, der har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom. Indsatsen ønsker at øge danskernes viden om psykisk sygdom og mindske den afstand, der førertil stigmatisering, fordomme og social udelukkelse.

13.30 - 14.15

Vrede v. specialpsykolog og ph.d. Stine Bjerrum Møller, leder af Forskningsenhed for Psykoterapi, Psykiatrisk Center Stolpegård og forfatter til bogen ”Kort og godt om vrede”.  Alle oplever vrede, og undersøgelser viser, at de fleste af os bliver vrede flere gange om ugen – ja måske dagligt. Men nogle gange bliver vreden for hyppig, intens eller langvarig,  og det påvirker både den vrede og de pårørende. Få et indblik i vredens univers og en række håndgribelige værktøjer til at håndtere vrede. For hvorfor bliver man vred, og hvad sker der i kroppen? Hvornår bliver vrede problematisk? Og hvordan håndterer vi bedst vores egen eller andres vrede?

14.15 - 14.35

Kaffe og kage i Riddersalen.

14.30 - 15.20

Vrede fortsat

Stine Bjerrum Møller, specialpsykolog og ph.d., leder af Forskningsenhed for Psykoterapi, Psykiatrisk Center Stolpegård, forfatter til bogen ”Kort og godt om vrede”

15.20 - 15.30

Afrunding og tak for denne gang v. Ulla Lindgren

Sted Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding

Tid og pris 9.30 – 15.30 / 500 kr. inkl. moms

Tilmelding Der er ikke flere ledige pladser

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark


Siden er sidst opdateret 17-9-2019

Psykiatrisk Informationscenter, Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle | tlf.: 99 44 45 46 | psykinfo@rsyd.dk