Skip til primært indhold

Arrangementer om psykisk sygdom

Hvert år i januar og august udkommer PsykInfo's arrangementskalender med en lang række arrangementer. Du kan tilmelde dig arrangementerne her på siden eller ved at ringe til os på telefon 99 44 45 46. Tilmeldingen til forårets arrangementer åbner mandag den 3. januar 2022.

Januar 2022

Selektiv mutisme er en tilstand, hvor børn har normale talefærdigheder i visse situationer, typisk hjemme, mens de i andre situationer er stumme. Det er en gruppe af børn, som er i stor risiko for at blive overset, og som det er vigtigt at have viden om og forståelse for.

Det er børn, som sidder i børnehaven eller skolen en hel dag uden at sige noget til de voksne, og som måske går
under betegnelsen ”generte”. Selektiv mutisme er imidlertid ikke bare ”at være genert” - det er en angstlidelse, som rammer op mod 1 % af børn i førskole- og skolealderen.

Specialpsykolog Søren Glistrup, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland i Vejle, vil med aftenens oplæg give en grundlæggende forståelse for selektiv mutisme og idéer til en god tilgang til denne gruppe af børn.

Der vil desuden være en personlig beretning ved Jeannel Pedersen, der selv er vokset op med angstlidelsen selektiv mutisme. I dag er hun uddannet folkeskolelærer..

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

 

Arrangementet er desværre aflyst. Vi arbejder på at rykke arrangementet til efteråret.

Hvad vil det sige at have fået PTSD efter en udsendelse, hvordan affinder man sig med det - og ikke mindst, hvordan er kampen for at "komme tilbage til livet"? På ”Natur Retreat for Veteraner” på Strynø tilbyder man rehabilitering for veteraner med PTSD.

Initiativet til ”Natur Retreat for Veteraner” er taget af Stuart Press, veteran fra bl.a. Somalia og Rwanda, samt hans hustru Anne-Line Ussing. I oplægget vil Anne-Line Ussing sammen med Casper Fink, der er veteran og peer-support hos ”Natur Retreat Botilbud for Veteraner”, fortælle om, hvordan de arbejder med PTSD og støtter de pårørende til veteraner med PTSD.

Pårørende er en vigtig del af veteranens rehabilitering, men det kan være svært at vide, hvordan man bedst støtter op og ikke selv rammes af stress og udbrændthed. Oplægsholderne vil komme ind på dilemmaerne og de mange spørgsmål, der opstår, når PTSD bliver en del af hverdagens udfordringer.

Februar 2022

Arrangementet er desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. 

Pårørendecafé: Foredrag om skizofreni v. overlæge Ida Marie Jacobsen og EN AF OS-ambassadør Signe Hansen

Sted: Sundhedscenter, parterre, Clausensvej 25, 6100 Haderslev
Tid: 19.00 – 21.00
Arrangør: Arbejdsgruppen for Pårørendecafe fra Selvhjælp Haderslev, SIND, Bedre Psykiatri, Haderslev Kommune, Lokalpsykiatrien og PsykInfo Haderslev

Tilmelding online eller på tlf. 99 44 45 46

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Mange familier kommer på et tidspunkt i berøring med det psykiatriske behandlingssystem, og undersøgelser viser, at ca. 333.000 børn i Danmark mellem 0-17 år vokser op i familier med psykisk sygdom.

Det er ikke let at være forælder og samtidig have en psykisk lidelse. Det kan være svært at tale med børnene om sygdommen og forklare, hvad der sker, ligesom det kan være vanskeligt for børnene at tale om det.

Konsulent Hanne Elisabeth Bro, Center for Pårørendeinddragelse og PsykInfo, samt rådgiver og konsulent Berit Juhl, Center for Mental Sundhed i Odense Kommune, har begge mange års erfaring i arbejdet med børn som pårørende. De vil sætte fokus på de dilemmaer, som børn udfordres af, når de er pårørende til en forælder, som har en psykisk sygdom, samt hvad der kan hjælpe barnet og familien.

Til slut vil der være en personlig beretning om at vokse op i en familie med psykisk sygdom.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Diagnosen ADHD dækker over en række psykiske symptomer og vanskeligheder med at fungere i dagligdagen. Udfordringer i forhold til opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet kan gøre det vanskeligt at få studie-, arbejds- og familieliv til at hænge sammen.

Men hvad er ADHD egentlig og hvordan diagnosticerer og behandler man dem, som er ramt af diagnosen? Sygeplejerske Kate Kragh fra Lokalpsykiatrien i Sønderborg vil komme ind på udredning og behandling og fortælle om, hvordan man som pårørende kan støtte.

Derudover vil der være en personlig beretning ved EN AF OS-ambassadør Daniel Bauer, der vil fortælle om, hvordan han har håndteret ADHD igennem livet.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Arrangementet er desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. 

Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) er et sted, der er forbundet med mange fordomme og følelser. Hvornår kontakter man PAM? Hvad sker der, når man møder PAM, og hvad kan man forvente?

En psykiatrisk akutmodtagelse tager sig af akutte psykiske problemer og svarer til en almindelig skadestue, der behandler akutte fysiske skader.

Overlæge Lars Krüth, pårørende-peer-medarbejder Susanne Lohmann samt funktionsleder og sygeplejerske Susie Kjærgaard fortæller om funktionerne i PAM, og hvordan et typisk forløb ser ud fra første møde til udskrivelse.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Bipolar lidelse er en psykisk sygdom, der er kendetegnet ved, at man har episoder med alvorlige svingninger i stemningsleje og energiniveau, hvor der både forekommer maniske og depressive episoder. Sygdommen blev
tidligere kaldt maniodepressiv sygdom.

Aftenens oplægsholder er social- og sundhedsassistent Karina Kolmos fra Lokalpsykiatrien i Aabenraa, som vil fortælle om bipolar lidelse og komme ind på symptomer, årsager, udredning og behandling.

Efterfølgende vil EN AF OS-ambassadør Kristina Storm fortælle om et liv med bipolar lidelse, og hvordan hun har arbejdet på at udvikle mestringsstrategier i sin hverdag.

OBS: Arrangementet afholdes i auditoriet ved indgang B.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Ca. 2 - 4 % af befolkningen hører stemmer. De fleste lever med det som en ekstra dimension i deres liv, men nogle plages og generes voldsomt af stemmerne. Det er muligt at lære, hvordan man kan mestre stemmerne, så
de bliver til at leve med – eller måske helt forsvinder.

Oplægsholder Birgitte Bjerregaard Nielsen er sygeplejerske og arbejder med stemmehørere i Odense Kommune. Hun vil fortælle om, hvordan man som stemmehører, pårørende og personale kan forholde sig til stemmerne og få et godt samarbejde med dem. Ligesom der er fokus på sammenhængen mellem liv og stemmer.

Herefter vil EN AF OS-ambassadørerne Bolette Thomsen, Giuseppe Parlatore og Vibeke B. Andersen, kort fortælle deres personlige historier, og hvordan de på forskellig vis håndterer at leve med stemmer. Hver ambassadør præsenterer et kort oplæg, og herefter er der mulighed for dialog og spørgsmål.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

At leve sundt er svært, men hvis man er ramt af psykisk sårbarhed, kan det være endnu sværere. Mange tager på i vægt, når de får medicin og er udfordret i fællesskaber, der støtter op om en sund livsstil. Det kan betyde, at man foruden kampen mod sin sygdom også skal kæmpe med overvægt og ensomhed.

EN AF OS-ambassadør Vibeke B. Andersen fik problemer med overvægt i forbindelse med medicinsk behandling for sin psykiske lidelse. Tanker om motion og kost var ikke en del af hverdagen. Hør hvordan hun formåede at tabe sig, bibeholde vægttabet, indflydelsen på hendes humør og dannelse af nye relationer.

Susanne Kemp er psykiatrisk sygeplejerske og kostvejleder med stor erfaring i at hjælpe mennesker med vægttab og varige vaneændringer. Det handler ikke bare om ”at tage sig sammen", der er mange andre faktorer, som spiller ind. Susanne Kemp vil fortælle, hvad der kan være hjælpsomt, når man ønsker at ændre kost og motionsvaner, og hun vil præsentere det brugbare værktøj “Sense”.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Marts 2022

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) kan være en ganske invaliderende tilstand og have store konsekvenser for både den ramte og de pårørende. PTSD kan opstå efter udsættelse for exceptionel svær psykisk belastning, ofte af katastrofeagtig eller livstruende karakter.

Mange forbinder PTSD med hjemvendte soldater, men PTSD kan også opstå efter andre typer af traumatiserende begivenheder, som f.eks. voldtægt, seksuelt misbrug, voldelige overfald, alvorlige ulykker eller naturkatastrofer.

Specialpsykolog Lena Skaar fra Team for Personlighedsforstyrrelser & Traumer, Lokalpsykiatri Odense, vil fortælle om symptomer på PTSD, hvordan diagnosen stilles samt hvilke behandlingsmuligheder, der findes.

Tidligere politibetjent Andreas Hougaard vil give en personlig beretning om at have PTSD-symptomer og vil også fortælle om sit behandlingsforløb i psykiatrien.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som griber ind i alt, hvad man som menneske tænker, føler, oplever og gør. Autisme er genetisk betinget, og man er derfor født med en autistisk tænkende hjerne.
Samfundet har generelt vanskeligt ved at skabe rammer, som gør det muligt at ”have sin autisme med” sig i voksenlivet.

Autisme kan derfor blive en forhindring snarere end en følgesvend. Samfundet og dets regler/kulturer er lavet af mennesker, som ikke har en autistisk tænkende hjerne, og autisters mange gode egenskaber bliver ofte
overset. Autismekoordinator Hanne Krabsen, Haderslev Kommune, vil fortælle om, hvilke udfordringer voksne autister generelt har, samt hvordan man kan finde strategier til at håndtere vanskelige situationer.

Sidsel Von Qualen har Aspergers syndrom og vil fortælle sin personlige beretning om at blive sent diagnosticeret, hvordan det opleves at være autist, samt hvordan man mestrer hverdagen med en autismediagnose som fast følgesvend.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

 
 

Demens er betegnelsen på den tilstand, man kommer i, når de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. Den hyppigste årsag til demens er Alzheimers sygdom, som mindst halvdelen af alle mennesker med demens lider af.

Ca. 80.000 danskere er ramt af demenssygdomme, som påvirker evnen til at fungere i hverdagen. Det kan blive svært at huske, udføre kendte opgaver, finde vej og være sammen med mange mennesker.

Psykolog Maja Støttrup fra Lokalpsykiatrien i Fredericia fortæller om demens, symptomer og hvilke behandlingsmuligheder, der findes. Der vil desuden være fokus på, hvordan man som pårørende kan støtte en person med demens.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Skizofreni er en psykisk sygdom, der er omgærdet af tabu og myter. Der er lige så mange forskellige sygdomsforløb, som der er mennesker med skizofreni. Fælles for alle med skizofreni er dog, at sygdommen kan behandles – og jo før, man kommer i behandling, jo bedre er chancerne for at komme sig helt.

Men hvad er skizofreni, hvordan kommer sygdommen til udtryk, og hvordan opleves skizofreni og de medfølgende udfordringer indefra?

Dette kan du blive klogere på til arrangementet, hvor afdelingslæge Katja Ravn, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, vil fortælle om, hvordan hun møder borgere med sygdommen skizofreni, symptomerne på sygdommen, behandling og hvilken støtte pårørende kan hjælpe med.

Derefter vil EN AF OS-ambassadør Benjamin Seemann fortælle om sine erfaringer med sygdommen, og hvordan han mestrer hverdagen.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Der har de sidste år været 600 - 700 selvmord i Danmark om året, og der skønnes at være omkring 10.000 selvmordsforsøg årligt i Danmark. Hertil kommer et ukendt antal af mennesker med alvorlige selvmordstanker.

Sygeplejerske og psykoterapeut Jytte Jamborg, Lokalpsykiatri Fredericia, har arbejdet i psykiatrien i 30 år og specifikt med selvmordsforebyggelse i 8 år. Hun vil i aftenens oplæg særligt fokusere på alternative handlemuligheder og håndtering af selvmordstanker. Der lægges op til dialog med tilhørerne omkring det at tackle selvmordstanker.

Efterfølgende vil EN AF OS-ambassadør Vibeke B. Andersen fortælle sin personlige beretning om at mestre selvmordstanker.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Det kan være uendelig svært at balancere i, hvad der er kærlighed, og hvad der ikke er kærlighed, når psykisk sygdom er en del af en relation og et parforhold. Hvornår har problemer og udfordringer rod i en psykisk sygdom, og hvornår er det bare ”almindelige” parforholds- og relationsproblemer?

Hvad hvis familie og venner ikke kan rumme forandringerne og udfordringerne hos de berørte? Kan og skal man finde vejen sammen, eller er det bedre at gå hver til sit? Og hvad skal der til for, at det lykkes?

Peer-medarbejder Thomas Capion og pårørende Annalina Capion deler deres personlige fortælling om parforhold og familieliv med psykisk sygdom fra to vinkler - den pårørende og den der har en psykisk sygdom. De fortæller om udfordringerne på deres vej, men også om hvordan det er lykkedes dem at stå sammen på de gode dage - og endnu tættere på de dårlige, så det ikke er en kamp imod psykisk sygdom, men et fællesskab for at skabe det gode liv med psykisk sygdom.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Har du oplevet at blive rørt over en bestemt sang eller at komme i kontakt med erindringer fra tidligere perioder i dit liv, når du hører musik fra dengang?

Mange mennesker vil svare ja til ovenstående, og det er bl.a. baggrunden for musikterapi. Musikterapi er evidensbaseret og bygger bl.a. på udviklingspsykologi, musikpsykologi og neurovidenskab. Der er forskning inden for forskellige diagnoser blandt andet demens, depression og skizofreni. Alle kan deltage i musikterapi - det kræver på ingen måde musikalske erfaringer eller evner. Musik er følelsernes sprog, og psykiatriske patienter kan igennem musikken få mulighed for at udtrykke sig nonverbalt, når ord ikke slår til.

Naja Henriette Bloch er musikterapeut på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa. Hun vil komme ind på de teoretiske baggrunde for musikterapi, tilbuddene om gruppemusikterapi og individuel musikterapi i praksis samt forskning
i musikterapi. Der vil også være mulighed for at deltage i en kort musikterapeutisk afspænding.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Forskning viser, at ca. 50 % af alle der har en psykisk sygdom også har et misbrug. Misbruget kan være et udtryk for, at den enkelte udvikler misbruget i forsøg på at lindre sine psykiske symptomer.

Psykiater Henrik Rindom har i 30 år beskæftiget sig med rusmidler og vil dele ud af sine erfaringer i arbejdet med mennesker, der både er diagnosticeret med en psykisk lidelse og har et misbrug. Hør om, hvad der sker i hjernen, når vi bliver afhængige af rusmidler, hvorfor det er så svært at komme ud af afhængigheden, og hvordan hjernen og psyken påvirkes heraf.

Henrik Rindom redegør for, hvordan antipsykotisk medicin og rusmidler spiller sammen og vil give inspiration til, hvordan man kan arbejde med mennesker med dobbeltdiagnoser og samtidigt arbejde med den sindslidendes rusmiddelafhængighed og psykiske tilstand.

EN AF OS-frivillig Zebina Nielsen har egne erfaringer og vil deltage med sin personlige beretning og mulighed for spørgsmål og dialog.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Pårørendecafé: ”Bipolar lidelse – ikke et spørgsmål om at være oppe eller nede” v. overlæge Claus Havregaard Sørensen

Sted: Sundhedscenter, parterre, Clausensvej 25, 6100 Haderslev
Tid: 19.00 – 21.00
Arrangør: Arbejdsgruppen for Pårørendecafe fra Selvhjælp Haderslev, SIND, Bedre Psykiatri, Haderslev Kommune, Lokalpsykiatrien og PsykInfo Haderslev

Tilmelding online eller på tlf. 99 44 45 46

Klik her og tilmeld dig arrangementet

April 2022

Mennesket lever ikke af brød alene, hedder det metaforisk. Omfattende forskning viser, at noget af det vigtigste for et godt og fuldt liv er, at vi oplever livet som meningsfuldt.

Det bliver særlig væsentligt, når vi er udfordrede i livet. Når vi mennesker mister et familiemedlem, et barn, en ægtefælle, en forælder, når vi bliver skilt, eller når vi bliver ramt af sygdom eller psykisk krise – så søger vi efter noget at finde mening i, noget at håbe og tro på. Niels Christian Hvidt, dr.theol., professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved SDU i Odense, er i færd med at udforske, hvordan det forholder sig i Danmark.

Forholdet mellem tro, håb og helbred har været et relativt overset emne i den danske sundhedsfaglige forskning, men der er gode grunde til at belyse forholdet mellem krop, psyke og sjæl. Oplægget bygger på ti års dansk grundforskning inden for feltet, og Hvidt redegør for resultater, herunder også danske, der viser, at mennesker med et stærkt håb har en lavere sygdomsrisiko og lever længere.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Depression er en psykisk sygdom. Den viser sig ved, at man er vedvarende nedtrykt, har nedsat lyst og interesse, nedsat energi og er mere træt end normalt. Det anslås at 3-5 % af den danske befolkning har depression.

Sygeplejerske Ulla Bak, Lokalpsykiatri Svendborg, vil fortælle om kognitiv adfærdsterapi, som er en del af behandlingstilbuddet til mennesker med depression. Derudover vil Ulla Bak komme ind på, hvordan man bliver
bevidst om udløsende faktorer til kropslige reaktioner og egne adfærdsmønstre, der kan være med til, selv gennem små ændringer i adfærden, at lindre tilstanden.

EN AF OS-ambassadør Diana Knudsen har selv haft depression og vil komme med sin personlige beretning om, hvordan hun kom ud af sin depression.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Depression er en af de mest udbredte psykiske sygdomme i Danmark. Omkring hver femte dansker oplever i større eller mindre grad symptomer på depression i løbet af livet. Dermed er depression reelt en folkesygdom.

Overlæge Berit Nielsen, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, vil holde et fagligt oplæg om, hvad depression er, og hvordan den kan behandles. Derudover vil Berit Nielsen også komme ind på, hvad man selv og andre kan gøre for at lindre tilstanden.

Derefter vil EN AF OS-ambassadør Maria Knudsen fortælle sin egen beretning om at have en depression og komme sig igen.

OBS: Arrangementet afholdes i auditoriet ved indgang B.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

2-5 % af den voksne befolkning har symptomer på ADHD eller ADD. Symptomerne bliver som regel mildere med alderen, men hos omkring 50 % fortsætter symptomerne på godt og ondt i voksenalderen.

Ergoterapeut Lene Panduro og specialsygeplejerske i psykiatri Mette Bjerregaard Knudsen fra Lokalpsykiatri Esbjerg fortæller om deres arbejde med behandling af voksne med ADHD.

Som voksen med ADHD eller ADD kan man have problemer med at organisere hverdagen, som ofte bliver kaotisk og stressende. Særligt koncentrationsproblemer og i nogen grad impulsivitet og rastløshed er for det meste mere fremtrædende end egentlig hyperaktivitet. ADHD kan give problemer med: fastholdelse på arbejdsmarkedet, impulsiv adfærd med øget risiko for ulykker, stofmisbrug og udvikling af følgesygdomme, som f.eks. stress, angst og depression. Mennesker med ADHD kan have svært ved at håndtere følelser, og ofte vil nære relationer også være påvirket af symptomerne.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Arrangementet er desværre aflyst pga. sygdom.

Undersøgelser viser, at mange børn og unge mistrives. Ord som angst, depression, selvskade, autisme, skolefravær, belastningsreaktioner m.fl. er ord og begreber, som ofte høres i forbindelse med mistrivsel.

Det er vigtigt i disse år at have et særligt fokus på børn, unge og psykisk sundhed for at kunne skabe viden, forståelse, forandring og forbedring i forhold til særligt sårbare børn og unge. Dette er en forudsætning for at
kunne sikre, at vi på den ene side får øje på og forstår de unge, der har brug for hjælp og på den anden side undgår at sygeliggøre de børn og unge, som blot gennemgår en forbigående belastning.

PsykInfo-konsulent Dorthe Borup Laugesen har igennem mange år arbejdet med mental trivsel og skolefravær blandt børn og unge og vil denne aften tage os igennem ovennævnte temaer og begreber.

Aftenen er målrettet både forældre, lærere, pædagoger og andre fagpersoner, som arbejder med børn og unge i hverdagen.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Der findes flere forskellige typer af personlighedsforstyrrelser, og der er ofte et vist overlap mellem dem. Fælles for dem alle er, at man kan arbejde med de forskellige udfordringer, man oplever og blive bedre til at håndtere dem i det daglige.

Til dette arrangement vil medarbejdere fra GruppeTerapeutisk Team fra Lokalpsykiatrien i Sønderborg fortælle om, hvad personlighedsforstyrrelser dækker over, hvilke udfordringer man kan opleve, og hvordan man behandler personlighedsforstyrrelser i GruppeTerapeutisk Team.

Desuden kan du høre en personlig beretning af EN AF OS-ambassadør Pernille Jensen om at have personlighedsforstyrrelsen borderline, og hvordan hun har arbejdet på at blive bedre til at håndtere sine udfordringer.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

ADHD/ADD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. ADD er desuden kendetegnet ved, at den kan være sværere at opdage.

Oplæg ved specialpsykolog Kim Paulsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Vejle, som har arbejdet i Børne- og Ungdomspsykiatrien i 10 år, heraf de fleste med udredning og behandling af AD(H)D.

Fokus i foredraget vil være på, hvordan man opdager og udreder ADHD og ADD. Desuden hvordan ADD adskiller sig fra ADHD.

Til slut vil der være en personlig beretning fra en EN AF OS-ambassadør.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Arrangementet er desværre aflyst.

At være pårørende til et menneske med psykisk sygdom kan være en stor belastning, og ofte er det svært at finde støtte, råd og vejledning til pårørende.

Der inviteres til et informationsmøde om de tilbud, der findes inden for psykiatrien samt behandling i Assens og Middelfart Kommune.

Der vil være oplæg fra pårørende-peer Lene Møller Nielsen, Kirsten Hansen fra Bedre Psykiatri samt Hanne Elisabeth Bro, konsulent ved PsykInfo og Center for Pårørendeinddragelse.

Efterfølgende vil fagpersoner fra PsykInfo og kommunerne fortælle om deres tilbud.

Vi håber på en god dialog om, hvad, hvor og hvordan man som pårørende kan søge støtte, råd og vejledning.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Maj 2022

OCD er en psykisk sygdom, der er kendetegnet ved tilbagevendende tvangstanker eller tvangshandlinger, som fylder så meget, at det påvirker hverdagen i negativ grad.

OCD findes i alle sværhedsgrader, lige fra den helt milde med kun lejlighedsvis optræden til den svært invaliderende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker og handlinger.

Psykolog Gunnthora Steingrimsdottir fra Lokalpsykiatri Vejle vil fortælle om symptomerne på OCD, hvordan diagnosen stilles, og hvilke behandlingsmuligheder der findes.

Til slut vil der være et oplæg ved en EN AF OS-ambassadør, som vil fortælle sin personlige beretning om at leve med OCD, og hvordan udfordringer i hverdagen mestres.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Angst er en af de mest almindelige psykiske sygdomme i Danmark. Det skønnes at ca. hver 5. dansker på et tidspunkt i livet rammes af en eller anden form for angst.

Angsten kan blive meget begrænsende for, hvordan ens hverdag kan forløbe og have stor indvirkning på relationerne til andre og ens arbejds-, skole- og fritidsliv.

Specialsygeplejerskerne Preben Randrup og Lotte Dalgaard Gregersen fra Mobilteam, Lokalpsykiatri Odense vil holde oplæg med udgangspunkt i deres arbejde i lokalpsykiatrien, hvor de møder personer med forskellige
angstformer. I foredraget vil de bl.a. komme ind på deres arbejdsmetoder og behandling af angst med eksempler fra praksis.

Til foredraget deltager også en borger, som har haft oplevelser og erfaringer med angst.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Ca. 20 % af alle danskere rammes i løbet af livet af en depression. For langt de fleste klinger depressionen over af sig selv, men for nogle er der brug for en hjælpende indsats for at kunne komme tilbage igen.

Specialpsykolog Jakob Lind Bern vil belyse viden omkring depression, mani og bipolar lidelse, herunder forekomst og symptombillede. Han vil herudover trække tråde til arbejdet med børn og unge samt tale om forebyggelse og tidlig intervention.

Jakob Lind Bern har siden 2012 været ansat i Børne- og Ungdomspsykiatrien - først som psykolog og siden 2018 som specialpsykolog. Indgangen til arbejdet i Børne- og Ungdomspsykiatrien har indledningsvis været i børneaffektivt team, men er sidenhen skiftet til unge-affektiv/psykose team i 2019. Her beskæftiger Jakob sig med unge i alderen 14-20 år med bl.a. depression, mani og bipolar lidelse.

Til sidst vil der være en personlig beretning fra EN AF OS-ambassadør Amalie Petersen.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

For mange mennesker kan det være afstressende og helbredende at opholde og bevæge sig i naturen. Til dagens arrangement er kulturhistorien i højsædet og det vil styrke vores hukommelse.

Naturvejleder og socialpædagog Benny Jensen tager os med på en kulturhistorisk vandring, hvor vi lader den gamle Marielundskov, som blev anlagt som en udenlandsk oase med akacietræer, stier, helligkilder og dysse, fortælle historier om restauratør Bølling, som husede vores store digter Holger Drachmann. Vi skal sidde på hans bænk, hvor han ofte sad med udsigt ud over Kolding Fjord og gjorde sig mange tanker. Bænken blev i øvrigt flittigt brugt som frierbænk, hvilket de mange skårne hjerter i træerne vidner om. I dag er akacietræerne betvunget af bøg, og der er nu en velfungerende naturskole, som også har helt sin egen historie.

Vi afslutter med bål og pandekager på vikingepanden til alle. Medbring drikkevarer, flade tallerkner og bestik.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

Mange mennesker oplever, at det kan det være afstressende og helbredende at opholde og bevæge sig i naturen. Humøret, stemningen og følelserne bliver påvirket, og det giver øget livskvalitet.

Naturvejleder og socialpædagog Benny Jensen tager os denne gang med til Filsø, som var Danmarks næststørste sø frem til 1848, hvor alt blev drænet og omdannet til landbrugsjord. Nu er søen genoprettet ved Aage V. Jensens naturfond.

Filsø har spillet en stor rolle i stenalderen og i vikingetiden, hvor den var en åben fjord ud til Vesterhavet, og ved Henne lå en meget stor vikingeboplads. I dag skal vi se den smukke sø i det flotteste landskab med naturrum og
hævede stier i vandet.

Vi afslutter selvfølgelig i Henne by og ved stranden, hvor man kan handle lidt. Husk evt. kikkert, madpakke og drikkevarer.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

At opholde og bevæge sig i naturen kan være afstressende og have en positiv indvirkning på den psykiske
sundhed.

I samarbejde med Den Blå Ambassade, Faaborg Støttecenter´og Midtpunktet i Ringe vil naturvejleder og socialpædagog Benny Jensen bidrage til strandturen. I denne sammenhæng vil der være tilbud om forskellige aktiviteter: Rundbold, volley, bueskydning, meditationstelt, fiskeri (medbring selv fiskestang og fisketilladelse), badning, petanque, kroket, vikingespil, gåtur langs stranden, mad over bål, stensamling langs stranden, waders & vandkikkert, rejestrygning, strandkunst og brænd dit eget navneskilt.

Medbring: Tæppe, paraply, klapstol og udendørstøj.

Forplejning: Morgenkaffe med rundstykke. Frikadeller, kartoffelsalat, pølse m. brød, kaffe og kage (sodavand kan købes).

Pris: 70 kr. på konto 2007 – 6888303462. (Skriv i kommentarfeltet: Sinebjerg + dit navn/institutionsnavn).

Tilmelding kan ske senest d. 1. maj på telefon 72 53 88 17 eller sahma@fmk.dk

Arrangør: Den Blå Ambassade, Faaborg Støttecenter, Midtpunktet Ringe og PsykInfo

Juni 2022

Forskning viser, at når vi opholder os i naturen, så gavner det både vores fysiske og psykiske helbred. Naturen giver os en pause fra alle de indtryk, muligheder og valg, som findes i vores almindelige dagligdag.

Naturvejleder og socialpædagog Benny Jensen tager os med til øen Kalvø, som er en lille perle i Genner Bugt. I dag er den forbundet til fastlandet via en dæmning. Vi tager på en kulturhistorisk rejse og lader Kalvø fortælle tusind år gamle og nutidige historier. Vi vil se skovklædte bakker, små bugte med det klareste blå vand, enge og rørskove. De gamle huse vidner om et stort skibsværft, der blev bygget i 1847. Øen er også rig på sten, og man kan finde ledeblokke som granitter, porfyrer, sandsten mm. Blandt alle strandstenene er det også muligt at finde redskaber fra jægerstenalderen.

Der vil være mulighed for en lille kano- eller kajaksejlads, og på bålet kan jeres medbragte bålmad samt friskfangede rejer og muslinger tilberedes.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

PsykInfo's arrangementer pm psykisk sygdom

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU02V