Skip til primært indhold

Bag om indsatsen

Cirka hver fjerde ung, der dropper ud af en ungdomsuddannelse, angiver mistrivsel som årsag. Et 3-årigt regionalt projekt har haft til formål at styrke trivslen på ungdomsuddannelserne. Projektperioden udløb i juli 2016, men flere af projektets indsatser fortsætter i PsykInfo

APPFWU01V