Dette er tekstversionen af Velkommen til PsykInfo
Klik her for at komme til den grafiske version af Velkommen til PsykInfo

Om sitet - Læs op - Sitemap


Velkommen til PsykInfoTirsdag den 26. februar - Angst
19. februar 2019
Angst er en af de mest almindelige psykiske sygdomme i Danmark. Alligevel bliver den ikke altid opdaget. Det skønnes at ca. hver femte dansker på et tidspunkt i livet rammes af en eller anden form for angst. Angsten kan blive meget begrænsende for, hvordan ens hverdag kan forløbe, relationerne til andre og ens arbejds-, skole- og fritidsliv.
Tirsdag den 5. marts - Nyt sundhedsambulant behandlingstilbud til børn og unge samt deres familier
18. februar 2019
Børn og unge med psykiske problemer kan også være udfordrede af søvnvanskeligheder og usund livsstil. Udfordringer som kan vedligeholde eller ligefrem forstærke de psykiatriske symptomer. Mange ønsker forandring, men symptomerne kan i sig selv være en hindring for at overkomme vanskeligheder og påbegynde den forandring man ønsker.
Tirsdag den 5. marts - Fakta og fordomme om psykiske sygdomme
18. februar 2019
Sensationsprægede overskrifter og historier i medierne om patienter i psykiatrien er med til at skabe fordomme om psykisk sygdom. Hvordan skaber vi debat og dialog på en konstruktiv måde, som er med til at afstigmatisere?
Torsdag den 7. marts - Mit møde med depression
17. februar 2019
Alle kan have svære perioder med dårligt humør. En depression er anderledes – her er man ramt af en gennemgribende nedtrykthed, manglende interesse eller energi. Hør tre menneskers fortælling om deres møde med depression.
Torsdag den 7. marts - Når evnen til planlægning og selvregulering driller: Om eksekutive vanskeligheder hos børn og unge
17. februar 2019
Eksekutive funktioner betegner en række mentale evner, der indgår i problemløsning og selvregulering. De bruges f.eks. når der sker uforudsete ting, der kræver, at man finder nye løsninger eller når man skal regulere sin adfærd og sine følelser på en hensigtsmæssig måde.
Onsdag den 13. marts - At være pårørende til et menneske, der truer med eller har forsøgt selvmord
16. februar 2019
Det er følelsesmæssigt hårdt at være tæt på et familiemedlem eller en ven, som har forsøgt selvmord og er selvmordstruet. Handlingen skaber usikkerhed og kaotiske følelser hos de pårørende.
Onsdag den 20. marts - Bipolar lidelse - behandling, mestring og tilbagefaldsforebyggelse
15. februar 2019
Mani er en tilstand, hvor man er sygeligt opstemt, har øget hastighed af tanker og tale, overdreven stor selvtillid og er i høj aktivitet. Hvis man har haft flere manier eller mindst en mani og en eller flere depressioner, så kaldes tilstanden bipolar lidelse.
Onsdag den 27. marts - Vendepunkter
14. februar 2019
Vendepunkter er et centralt begreb indenfor recovery. For et psykisk sårbart menneske er et vendepunkt en skelsættende begivenhed, som er afgørende for følelsen af at finde vej i livet og komme sig.
Torsdag den 28. marts - Angst hos børn og unge
13. februar 2019
Angst er et af de mest almindelige psykiske problemer hos børn og unge. Hvert 7. barn og ung når at opfylde kriterierne for en angstlidelse før deres 18. år og halvdelen debuterer før det 12. år.
EN AF OS-ambassadører vinder Frivillighedsprisen 2018
26. april 2018
Stort og velfortjent tillykke til vores 85 frivillige EN AF OS-ambassadører, som løb med hovedprisen til uddelingen af Frivillighedsprisen den 25. april 2018.
Ny undersøgelse: Flere unge mistrives
8. marts 2018
Flere unge mistrives og stressniveauet er steget for næsten alle aldersgrupper, men i særlig grad for de unge kvinder. Det viser Region Syddanmarks nyeste sundhedsprofil af de syddanske borgere, som giver et unikt øjebliksbillede af syddanskernes sundhedstilstand.

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk