Dette er tekstversionen af Velkommen til PsykInfo
Klik her for at komme til den grafiske version af Velkommen til PsykInfo

Om sitet - Læs op - Sitemap


Velkommen til PsykInfoTorsdag den 20. februar - Hvad har lokalpsykiatrien at byde på?
29. december 2019
At have en psykisk lidelse er en betydelig personlig belastning - både for den enkelte og de pårørende. I dag foregår meget af den psykiatriske hjælp i lokalpsykiatrierne i regionen, hvor der tidligere var flere indlæggelser på de psykiatriske afdelinger. Men hvilken hjælp og støtte er der egentlig mulighed for at få i lokalpsykiatrien?
Onsdag den 26. februar - Senfølger af seksuelle overgreb
28. december 2019
Senfølger er de fysiske, psykiske, følelsesmæssige og sociale konsekvenser af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.
Torsdag den 27. februar - Unge og rusmidler
27. december 2019
Mange unge i Danmark har prøvet at drikke sig fulde, tage stoffer eller ryge hash. For nogle udvikler det sig efterfølgende til et mere varigt forbrug med problemer i forhold til at kunne klare hverdagen, skolen, uddannelse og venskaber. Hvem er de unge og hvordan kan de hjælpes?
Onsdag den 4. marts - Ensomhed
10. december 2019
Alt for mange mennesker går rundt med en oplevelse af at være ensomme. Ifølge WHO (Verdenssundhedsorganisationen) er ensomhed blandt de absolut største trusler mod et godt liv med en god mental sundhed.
Torsdag den 5. marts - Unge og rusmidler
10. december 2019
Mange unge i Danmark har prøvet at drikke sig fulde eller ryge hash. For nogle udvikler det sig efterfølgende til et mere varigt forbrug eller overforbrug med problemer i forhold til at kunne klare hverdagen, skolen, uddannelse og venskaber.
Torsdag den 5. marts - Skolefravær: Hvordan kan kommunen hjælpe inden det kommer så vidt, at psykiatrien skal inddrages?
10. december 2019
Både kommune og Børne- og Ungdomspsykiatrien samarbejder med børn og unge omkring skolefravær, hvor angstproblematikker men også andre bagvedliggende årsager kan være grunden.
Tirsdag den 10. marts - Depression
10. december 2019
Depression er en psykisk sygdom. Den viser sig ved, at man er vedvarende nedtrykt, har nedsat lyst og interesse, nedsat energi og er mere træt end normalt. Det anslås at 3-5 % af den danske befolkning har depression.
Torsdag den 12. marts - Angst
10. december 2019
Alle mennesker kan opleve angst. For mange er angsten noget, man måske kæmper lidt med fra tid til anden, og måske kommer angsten i vejen for nogle af de ting, man egentlig gerne vil i sit liv. For nogle fylder angsten så meget, at man kan betegne det som en sygdom – en såkaldt angstlidelse.
Mandag den 16. marts - FILM & PSYKE: Pigen, moderen og dæmonerne
10. december 2019
EN AF OS- ambassadør Heidi Toft, mor, tidligere socialrådgiver og ramt af psykisk lidelse introducerer filmen, der både er illustrerende og måske lidt stigmatiserende. Efter filmen er Heidi klar til at svare på spørgsmål.
Onsdag den 18. marts - Angst
10. december 2019
Hver femte dansker rammes på et eller andet tidspunkt i livet af angst. Ikke alle lige hårdt, men tallet er højt. Angst er en sygdom med store konsekvenser - både for den enkelte, for de pårørende og for samfundet. Heldigvis findes der gode behandlingsmuligheder.
Tirsdag den 24. marts - Angst
10. december 2019
Angst er en af de mest almindelige psykiske sygdomme i Danmark. Alligevel bliver den ikke altid opdaget. Det skønnes at ca. hver 5. dansker på et tidspunkt i livet rammes af en eller anden form for angst. Angsten kan blive meget begrænsende for, hvordan ens hverdag kan forløbe, relationerne til andre og ens arbejds-, skole- og fritidsliv.
Tirsdag den 24. marts - Compassion: Lær at leve med svære følelser
10. december 2019
Compassion-træning handler om at blive opmærksom på, at man selv eller en anden oplever noget svært og mærker et ønske eller motivation til at lindre den lidelse. Compassion-træningen giver os redskaber til at rumme de svære følelser, som vi alle oplever.
Torsdag den 26. marts - Når et barn ikke kommer i skole
10. december 2019
Skolefravær er et stigende problem og der er sjældent en simpel forklaring eller årsag til, at en elev ikke kommer i skole. I dag er man heldigvis mere opmærksom på, at årsagerne kan være komplekse og varierende.
Mandag den 30. marts - Hjernen og psykiske belastninger
10. december 2019
Oplever du problemer med at huske? Har du svært ved at have overblik? Svært ved at koncentrere dig? Så har du måske kognitive vanskeligheder. Kognitive vanskeligheder kan afhjælpes på forskellige måder, bl.a. gennem gode rutiner og vaner.

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk