Gå til indhold
LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |
PsykInfos logo med tulipaner i midtenTil forsidenTorsdag den 23. januar - Når evnen til planlægning og selvregulering driller: Om eksekutive vanskeligheder hos børn og unge
2. januar 2020
Eksekutive funktioner betegner en række mentale evner, der indgår i problemløsning og selvregulering. De bruges f.eks., når der sker uforudsete ting, der kræver, at man finder nye løsninger eller når man skal regulere sin adfærd og sine følelser på en hensigtsmæssig måde.
Tirsdag den 4. februar - BED (tvangsoverspisning)
1. januar 2020
Tvangsoverspisning (binge eating disorder) er en hyppig spiseforstyrrelse med tilbagevendende episoder af overspisning, hvor man inden for et kort tidsrum spiser væsentligt mere end, hvad der er normalt.
Onsdag den 5. februar - Stemmehøring
31. december 2019
Ca. 2 - 4 % af befolkningen hører stemmer. De fleste lever med det som en ekstra dimension i deres liv, men nogle plages og generes voldsomt af stemmerne. Det er muligt at lære, hvordan man kan mestre stemmerne, så de bliver til at leve med – eller måske helt forsvinder.
Torsdag den 6. februar - Et idrætsfællesskab - Recovery Bulls
30. december 2019
Recovery Bulls er et idrætsfællesskab, der bygger på samhørighed, frivillighed og kærlighed. Tanken er, at man gennem forskellige idrætsaktiviteter kan løfte livsglæden hos mange udsatte.
Torsdag den 20. februar - Hvad har lokalpsykiatrien at byde på?
29. december 2019
At have en psykisk lidelse er en betydelig personlig belastning - både for den enkelte og de pårørende. I dag foregår meget af den psykiatriske hjælp i lokalpsykiatrierne i regionen, hvor der tidligere var flere indlæggelser på de psykiatriske afdelinger. Men hvilken hjælp og støtte er der egentlig mulighed for at få i lokalpsykiatrien?
Onsdag den 26. februar - Senfølger af seksuelle overgreb
28. december 2019
Senfølger er de fysiske, psykiske, følelsesmæssige og sociale konsekvenser af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.
Torsdag den 27. februar - Unge og rusmidler
27. december 2019
Mange unge i Danmark har prøvet at drikke sig fulde, tage stoffer eller ryge hash. For nogle udvikler det sig efterfølgende til et mere varigt forbrug med problemer i forhold til at kunne klare hverdagen, skolen, uddannelse og venskaber. Hvem er de unge og hvordan kan de hjælpes?
Lån en levende bog
18. juni 2019
"Lån en levende bog" består en gruppe af EN AF OS-ambassadører, som hver repræsenterer en bog. Dette betyder, at man kan låne en levende bog, mennesket fra bogen, og stille alle de spørgsmål, der gerne dukker op, når man sidder og læser en spændende bog.
Første uddannelsesforløb for tidligere patienter vel overstået
5. juni 2019
Det første hold på et helt nyt uddannelsesforløb for tidligere patienter i Psykiatrien i Region Syddanmark har færdiggjort peer-uddannelsen.
Åben rådgivning i lokalpsykiatrien
1. april 2019
En gang om måneden er der åben rådgivning 13 forskellige steder i regionen, hvor man kan møde op og få en personlig samtale med en rådgiver. Rådgivningen er anonym og tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Psykiatrisk Informationscenter, Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle | tlf.: 99 44 45 46 | psykinfo@rsyd.dk