Gå til indhold
PsykInfos logo med tulipaner i midtenTil forsiden


Velkommen til PsykInfopilBørn & UngepilBørn og unge som pårørendepilGruppeundervisning for børn med psykisk syge forældre

Gruppeundervisning for børn med psykisk syge forældre

Gruppeundervisning for børn og unge med psykisk syge forældre er et tilbud til børnefamilier i Region Syddanmark. Tilbuddet, som blev etableret i 1999, retter sig til familier, hvor én eller begge forældre har en psykisk lidelse.

Tilbuddet til børnefamilierne er flerdelt, hvilket betyder, at oplysende og støttende samtaler kan tilbydes alle i familien. Desuden kan børn/unge i alderen 6-18 år tilbydes et gruppeforløb. Indholdet i gruppemøderne er af psykoedukativt karakter og tager udgangspunkt i børnenes aktuelle behov.

Indsatsen stiler mod at give børnene/de unge en øget viden om psykisk lidelse og om, hvordan det kan påvirke en familie. Via information, støtte og samvær er hensigten at fremme en positiv identitetsdannelse, styrkelse af mestringsstrategier og en øget indsigt i egen situation.

I gruppeforløbet veksles mellem samtaler, oplysning og aktiviteter. Børnene er med til at planlægge de mere konkrete aktiviteter. Hovedparten af temaerne i gruppeforløbet er på forhånd planlagte, men rækkefølgen er forskellig, da vi tager udgangspunkt i børnenes aktuelle behov og gruppens dynamik.

Samtlige familier bliver tilbudt en samtale før og efter et gruppeforløb. Desuden kan vi kontaktes løbende ligesom vi tilbyder en opfølgningssamtale efter ½ år. Vi samarbejder med relevante personer i familiernes netværk - såvel det private som det professionelle.

Kontakt til gruppelederne kan foregå helt uformelt ved en telefonopringning fra familien selv, sagsbehandlere eller andre.

Gruppelederne kan desuden kontaktes med henblik på undervisning, konsultative opgaver mv.

Hanne Bro, Jesper Lai Knudsen, Lars Kjær Nielsen, Christine Dalsgaard og Lene Paulsen

Hent vores folder som PDF

Til dig der har en mor eller far med psykisk sygdom

Siden er sidst opdateret 11-1-2019

Psykiatrisk Informationscenter, Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle | tlf.: 99 44 45 46 | psykinfo@rsyd.dk