Gå til indhold

PsykInfo - Psykiatrisk InformationscenterTil forsiden


Familiesamtaler

Ved en familiesamtale tilbydes alle medlemmer i familien edukative og støttende samtaler. Også samarbejde med vigtige personer i familiens netværk - såvel det private som professionelle netværk - vægtes højt.
Familiesamtalerne har et overordnet formål - nemlig at give familien viden og redskaber til at kunne tale om familiemedlemmernes situation og specifikke tanker/spørgsmål/bekymringer omkring den psykisk syge forældre.

Desuden kan børn i alderen 6-18 år tilbydes et gruppeforløb. Familierne kan derfor vælge, om de udelukkende ønsker familiesamtaler eller en kombination af familiesamtaler og børnegruppetilbud.

Familier med børn under skolealderen tilbydes forældre- eller familiesamtaler.

Kontakt os for mere information.

Liselene Pedersen,  Ulla Lindgren, Hanne Bro 
Psykiatrisk Informationscenter, Region Syddanmark
Lille Grundet Hulvej 7, bygning N
7100 Vejle
Tlf.: 9944 4546
 


 


Siden er sidst opdateret 5-7-2018

Psykiatrisk Informationscenter, Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle | tlf.: 99 44 45 46 | psykinfo@rsyd.dk