Gå til indhold
PsykInfos navnetræk med Region Syddanmarks logo i røde farver og et foto af en sø ved solopgang.Til forsiden

 

Velkommen til PsykInfopilBørn & UngepilBørn og unge som pårørende

Børn og unge som pårørende

Nedenstående er en kortfattet beskrivelse af PsykInfos tilbud til børn og unge, som er pårørende til en far eller mor med psykisk sygdom.

Alle kan kontakte PsykInfo for at høre mere om nedenstående tilbud. Det kan være forældre, men også skolelærere, sundhedsplejersker, sagsbehandlere og andre fagprofessionelle, der er i kontakt med familier, hvor der er psykisk sygdom, er velkomne til at henvende sig.

Man kan kontakte PsykInfo på tlf. 99 44 45 46 eller mail psykinfo@rsyd.dk

Hent også PsykInfos folder om vores tilbud til børn og unge som pårørende


Familiesamtaler

I familiesamtalerne kan forældre og barnet/den unge mødes i fællesskab for at snakke om specifikke tanker, spørgsmål og bekymringer omkring den psykisk syge forælder. Familiesamtalerne har til formål at give familien viden om psykisk sygdom og redskaber til at kunne tackle en hverdag med en psykisk syg forælder.
På den måde kan samtalerne støtte familien i at tale om det der er svært og give dem en tryghed ved at tale om psykisk sygdom og forælderens trivsel.

Forældresamtaler

Forældre kan være i tvivl om, hvordan de skal tale med barnet/den unge om den psykisk syge forælder. De kan også være i tvivl om, hvor meget de skal informere om og inddrage barnet/den unge. Forældresamtalerne har til formål at give forældre redskaber til at snakke med barnet/den unge om den psykisk syge forælder.

Børne-/ungesamtaler

I familier, hvor en eller begge forældre får en psykisk sygdom, er det naturligt, at man som barn/ung kan få mange spørgsmål, tanker og følelser, som kan komme til at fylde i hverdagen. Ofte vil barnet/den unge have brug for konkret viden om forælderens sygdom samt støtte og vejledning i at fortsætte med at leve et så normalt liv som muligt. Således har børne-/ungesamtalerne til formål at give barnet/den unge viden om psykisk sygdom, men samtalerne giver også en mulighed for at få snakket om bekymringer eller usikkerhed, der i dagligdagen kan påvirke eller begrænse barnet/den unge.

Kursustilbud for børn og unge

Formålet med kurset er at give børnene/de unge en øget viden om psykisk sygdom og om, hvordan det kan påvirke en familie. Igennem undervisning, støtte og samvær er hensigten at fremme en positiv identitetsdannelse, styrkelse af mestringsstrategier og en øget indsigt i egen situation hos barnet/den unge.
På kurset veksles mellem undervisning, gruppesamtaler og aktiviteter. Hovedparten af temaerne i gruppeforløbet er på forhånd planlagte, men rækkefølgen er forskellig, da vi tager udgangspunkt i børnenes aktuelle behov og gruppens dynamik.

Før deltagelse i et evt. kursusforløb vil der have været et formøde med forældre og evt. barnet eller den unge, hvor det vurderes om kursusforløbet er det rigtige tilbud eller om et af de andre tilbud skal tilbydes i første omgang.

Kurset er af 5 x 4 timers varighed og foregår i PsykInfos lokaler i Vejle i tidsrummet 9.30 – 13.30.

 


Siden er sidst opdateret 7-12-2020

PsykInfo | Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle | tlf.: 99 44 45 46 | psykinfo@rsyd.dk | Tilgængelighedserklæring