Skip til primært indhold

Børn og unge som pårørende

PsykInfo har en række tilbud til børn og unge, som er pårørende til en far eller mor med psykisk sygdom.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

At være barn af en forælder med psykisk sygdom

Mere end 300.000 børn og unge i Danmark vokser op i en familie med en far eller mor med en psykisk sygdom. Mange ting kan ændre sig, når en forælder får en psykisk sygdom. Éns mor eller far kan blive træt eller fraværende, blive anspændt eller irritabel eller have let ved at blive vred eller ked af det.

Det er i den situation naturligt, at man som barn/ung får mange tanker, følelser og spørgsmål, som kan være svære at forstå, og som det er vigtigt at tale med en voksen om.

Ingen er ens, derfor kan der også være brug for forskellige tilbud.

PsykInfo's tilbud til børn og unge som pårørende

Nedenstående er en kortfattet beskrivelse af PsykInfo's tilbud til børn og unge, som er pårørende til en far eller mor med psykisk sygdom.

Alle kan kontakte PsykInfo for at høre mere om nedenstående tilbud. Det kan være forældre, men også skolelærere, sundhedsplejersker, sagsbehandlere og andre fagprofessionelle, der er i kontakt med familier, hvor der er psykisk sygdom, er velkomne til at henvende sig.

Man kan kontakte PsykInfo på tlf. 99 44 45 46 eller mail psykinfo@rsyd.dk

Familiesamtaler

I familiesamtalerne kan forældre og barnet/den unge mødes i fællesskab for at tale om specifikke tanker, spørgsmål og bekymringer omkring den psykisk syge forælder. Familiesamtalerne har til formål at give familien viden om psykisk sygdom og redskaber til at kunne tackle en hverdag med en psykisk syg forælder.
På den måde kan samtalerne støtte familien i at tale om det der er svært og give dem en tryghed ved at tale om psykisk sygdom og forælderens trivsel.

Forældresamtaler

Forældre kan være i tvivl om, hvordan de skal tale med barnet/den unge om den psykisk syge forælder. De kan også være i tvivl om, hvor meget de skal informere om og inddrage barnet/den unge. Forældresamtalerne har til formål at give forældre redskaber til at tale med barnet/den unge om den psykisk syge forælder.

Børne- og ungesamtaler

I familier, hvor en eller begge forældre får en psykisk sygdom, er det naturligt, at man som barn/ung kan få mange spørgsmål, tanker og følelser, som kan komme til at fylde i hverdagen. Ofte vil barnet/den unge have brug for konkret viden om forælderens sygdom samt støtte og vejledning i at fortsætte med at leve et så normalt liv som muligt. Således har børne- og ungesamtalerne til formål at give barnet/den unge viden om psykisk sygdom, men samtalerne giver også en mulighed for at få snakket om bekymringer eller usikkerhed, der i dagligdagen kan påvirke eller begrænse barnet/den unge.

Kursustilbud for børn og unge, der er pårørende til en mor/far eller søskende med psykisk sygdom

Formålet med kurset er at give børnene/de unge en øget viden om psykisk sygdom og om, hvordan det kan påvirke en familie. Igennem undervisning, støtte og samvær er hensigten at fremme en positiv identitetsdannelse, styrkelse af mestringsstrategier og en øget indsigt i egen situation hos barnet/den unge.
På kurset veksles mellem undervisning, gruppesamtaler og aktiviteter. Hovedparten af temaerne i gruppeforløbet er på forhånd planlagte, men rækkefølgen er forskellig, da vi tager udgangspunkt i børnenes aktuelle behov og gruppens dynamik.

Før deltagelse i et evt. kursusforløb vil der have været et formøde med forældre og evt. barnet eller den unge, hvor det vurderes om kursusforløbet er det rigtige tilbud eller om et af de andre tilbud skal tilbydes i første omgang.

Kurset er af 5 x 4 timers varighed og foregår i PsykInfo's lokaler i Vejle i tidsrummet 9.30 – 13.30.

Uddybende information om indholdet i kursustilbuddet for børn og unge

Gruppeundervisning for børn og unge med psykisk syge forældre er et tilbud til børnefamilier i Region Syddanmark. Tilbuddet, som blev etableret i 1999, retter sig til familier, hvor én eller begge forældre har en psykisk lidelse eller familier hvor der er en søskende med psykisk sygdom.

Tilbuddet til børnefamilierne er flerdelt, hvilket betyder, at oplysende og støttende samtaler kan tilbydes alle i familien. Desuden kan børn/unge i alderen 6-18 år tilbydes et gruppeforløb. Indholdet i gruppemøderne er af psykoedukativ karakter og tager udgangspunkt i børnenes aktuelle behov.

Indsatsen stiler mod at give børnene/de unge en øget viden om psykisk lidelse og om, hvordan det kan påvirke en familie. Via information, støtte og samvær er hensigten at fremme en positiv identitetsdannelse, styrkelse af mestringsstrategier og en øget indsigt i egen situation.

I gruppeforløbet veksles mellem samtaler, oplysning og aktiviteter. Børnene er med til at planlægge de mere konkrete aktiviteter. Hovedparten af temaerne i gruppeforløbet er på forhånd planlagte, men rækkefølgen er forskellig, da vi tager udgangspunkt i børnenes aktuelle behov og gruppens dynamik.

Samtlige familier bliver tilbudt en samtale før og efter et gruppeforløb. Desuden kan vi kontaktes løbende ligesom vi tilbyder en opfølgningssamtale efter ½ år. Vi samarbejder med relevante personer i familiernes netværk - såvel det private som det professionelle.

Kontakt til gruppelederne kan foregå helt uformelt ved en telefonopringning fra familien selv, sagsbehandlere eller andre.

Gruppelederne kan desuden kontaktes med henblik på undervisning, konsultative opgaver mv.

Find hjælp i din kommune

Hos Kombu (Nationalt Kompetencecenter for Børn og Unge i familier med psykisk sygdom) kan du få et overblik over, hvilke tilbud, der er til børn i din kommune. Se mere på: www.kombu.dk

APPFWU02V