Skip til primært indhold

Tilbud til efterskoler

PsykInfo har en række forskellige tilbud med fokus på unge og psykisk sundhed og trivsel til dig, der arbejder med unge på efterskoler.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Psykisk sundhed og trivsel hos unge på efterskole

Undersøgelser viser, at mange børn og unge mistrives. Der kan være mange årsager til mistrivsel, men psykiske udfordringer af forskellig art og sværhedsgrader nævnes som væsentlige faktorer. Angst, depression, ADHD, selvskade, autisme, skolevægring m.fl. er ord og begreber, som alle efterhånden har hørt om i forbindelse med mistrivsel.

Lærere, studievejledere, mentorer og andre, der møder unge i hverdagen, kan med rette komme i tvivl om, hvordan de bedst understøtter den gode trivselskultur på skolen. Der efterlyses i stigende grad viden og redskaber.

PsykInfo i Region Syddanmark har i mange år haft et særligt fokus på børn, unge og psykisk sundhed. Målet er at være med til at skabe forandring og dermed forbedringer i særdeleshed i forhold til særligt sårbare børn og unge.

Når psykisk sygdom opstår, vil der ofte være tale om en glidende overgang fra trivsel til mistrivsel. Det er væsentligt at kende til disse overgange. Alle unge, der i en periode er triste, har ikke nødvendigvis en depression; ligesom unge, der i en periode er bekymrede eller nervøse, ikke nødvendigvis lider af angst.

Så hvor er snitfladerne? Hvordan sikrer vi os, at vi får øje på de unge, der har brug for hjælp og undgår at sygeliggøre de unge, der blot gennemgår en forbigående belastning?

Vi vil gerne være med til at sætte psykisk sundhed og trivsel på dagsordenen.

Tilbud til efterskoler

Læreroplæg

  • For undervisere, studievejledere og øvrigt personale
  • Besøget varer 2 timer
  • Kort intro til emnet unge og mental trivsel
  • Personligt oplæg af en EN AF OS-ambassadør
  • Information omkring PsykInfo´s tilbud samt øvrig hjælp og støtte.

Elevoplæg

  • For samtlige elever og undervisere m. fl.
  • Besøget varer 3 timer inkl. pause
  • Kort intro til emnet og program for dagen
  • Workshops og personlige oplæg af EN AF OS-ambassadører
  • Information omkring PsykInfo´s tilbud samt øvrig hjælp og støtte.

Efter forløbet kan PsykInfo altid kontaktes med henblik på yderligere oplæg, sparring og rådgivning.

Alle tilbud i PsykInfo er gratis. Kontakt os gerne for yderligere uddybning eller spørgsmål.

Til de forskellige oplæg bruger vi EN AF OS-ambassadører, som har personlige erfaringer med psykiske udfordringer. Med afsæt i egne oplevelser og mestringsstrategier er målet bl.a. at bryde med tvivl, tabu og tavshed om psykisk sygdom.

Hvad kan du bruge PsykInfo til?

PsykInfo er Region Syddanmarks psykiatriske informationscenter.

Der tilbydes sparring om unges trivsel målrettet lærer- og medarbejdergrupper. Formålet er, at psykiske udfordringer, problemstillinger og tiltag bliver et fælles anliggende og ikke den enkelte medarbejders opgave og ansvar.

PsykInfo kan altid kontaktes med henblik på rådgivning og vejledning til elever, forældre samt lærere og øvrige medarbejdere på efterskolen. Kontakten er gratis og anonym og kan foregå telefonisk, via mail/sms eller ved et personligt møde.

PsykInfo kan også bookes til oplæg i forbindelse med temadage og temauger - f.eks. vedr. uge 6, alkohol, motion mm.

Kontakt PsykInfo

PsykInfo Region Syddanmark

Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle


99 44 45 46

Mere information:
Åbningstid:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9:30-14:30
Torsdag kl. 13:30-17:30

Kontaktperson

Dorthe Borup Laugesen

Dorthe Borup Laugesen

Konsulent

Center for Pårørendeinddragelse, CEPI


99 44 45 46
APPFWU02V