Skip til primært indhold

Uddannelse og arbejdsmarked

PsykInfo har fokus på uddannelse og arbejdsmarked. I øjeblikket har PsykInfo et satspuljeprojekt omkring peer-støtte.

”På arbejdsmarkedet med peer-støtte – et udviklingsprojekt i Region Syddanmark”

PsykInfo har siden 1. april 2020 og frem til 31.12.2022 et satspuljeprojekt under Sundhedsstyrelsen: ”På arbejdsmarkedet med peer-støtte – et udviklingsprojekt i Region Syddanmark”.

Kort om projektet:

  • Projektperiode 1.4.20-31.12.2022.
  • Projektet bygger på allerede gode erfaringer med ansættelser af peer-medarbejdere i Psykiatrien i Region Syddanmark samt målsætninger i sundhedsplanen og regionens psykiatriplan omkring psykiatribrugeres tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet.
  • Projektet gennemføres i et samarbejde med Vejle, Fredericia, Esbjerg Kommune samt Kolding Kommune.
  • Indsatsen er forankret i PsykInfo i Psykiatrien i Region Syddanmark

Projektets formål:

  • At fastholde og inkludere borgere/patienter med en psykiatrisk lidelse på arbejdsmarkedet
  • At udbrede kendskab og anvendelse af peer-støtte i kommuner og virksomheder
  • Udvikle nye veje til anvendelse af peer-støtte i beskæftigelsesområdet i kommunerne og virksomhederne
  • At peer-medarbejdere som brobyggere kan understøtte patientens forløb ind i det kommunale system, på virksomheder og uddannelsessteder mv.
  • At projektets gode erfaringer integreres i den eksisterende peer-indsats i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Projektets målgruppe:

  • Borgere/patienter som er behandling i psykiatrien og tilknyttet jobcenteret

14 peer-medarbejdere er ansat i projektet.

Projektet afprøver ansættelser af peer-medarbejdere i forskellige kontekster, hvor de har arbejdsopgaver på tværs - f.eks. både i jobcenter samt behandlingspsykiatrien for at støtte borgere/patienter i forskellige overgange. Peer-medarbejderne bidrager her både over for borgere/patienter og øvrigt personale med en helt anden vinkel via deres egne levede erfaringer med psykisk sygdom, som de har mulighed for at bringe i spil, når det giver mening.

Peer-medarbejdernes egne personlige erfaringer medfører ofte, at de er hurtige til at få gode relationer til borgere/patienter. Peer-medarbejder i projektet: ”Jeg har selv været der, så ved på egen krop, hvordan det kan føles, og at det kan være rart at have en, der forstår en – f.eks. til at forberede eller deltage i møder i jobcentret.”

Er du interesseret i at høre mere, kontakt projektleder Lene Gilsaa, tlf. 99 44 45 46.

Inspirationsfilm med peer-medarbejdere

Film til dig der gerne vil inspireres eller vide mere omkring peer-medarbejdere, og om hvordan ansatte peer-medarbejdere kan bidrage ind i forskellige kontekster, hvor der arbejdes med mennesker med sindslidelser/psykisk sårbarhed.

Peer-medarbejder i Varde

Hør hvordan IPS-kandidaten Uffe har haft gavn af forløbet, der har givet ham fornyet energi og tro på fremtiden på arbejdsmarkedet. Du møder også peer-medarbejder Thomas fra Lokalpsykiatri Varde og IPS-konsulent Helle fra Varde Kommune, der begge spiller vigtige roller i IPS-forløbet. IPS står for Individuelt Planlagt job med Støtte.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Peer-medarbejder i Jobcenter Fredericia

Afdelingsleder i Jobcenter Fredericia, Maria Ellegaard Hansen, fortæller her om, hvordan peer-medarbejdere er med til at forbedre indsatser for borgere, der er i forløb i jobcentret. Kristina Hedam er en af de ansatte peer-medarbejdere med arbejdsopgaver på tværs af psykiatrien og jobcentret.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Peers som brobyggere i Kolding

Peer-medarbejderne Jane Albrektsen og Anders Thomsen er ansat i Lokalpsykiatri Kolding med arbejdsopgaver i Kolding Jobcenter. De sætter personlig recovery i fokus og bidrager med en helt anden vinkel.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Peer-medarbejder på psykiatrisk sengeafsnit i Esbjerg

For Cindy, der er patient på psykiatrisk sengeafsnit i Esbjerg, betyder det meget og giver håb, at der er peer-medarbejdere ansat på afsnittet.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Peer-medarbejdere gør en forskel på Syrenparken i Børkop

Mød Anne og Sabrina, der bringer deres egne personlige erfaringer med psykisk sygdom i spil i deres daglige arbejde og i samspil med borgere, der bor på Syrenparken – et botilbud for sindslidende. Anne og Sabrina er som rollemodeller med til at bringe håb for borgerne og kan støtte op omkring brobygning i en beskæftigelsesretning.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU02V