Skip til primært indhold

Uddannelse og arbejdsmarked

PsykInfo har fokus på uddannelse og arbejdsmarked. I øjeblikket har PsykInfo et satspuljeprojekt omkring peerstøtte.

”På arbejdsmarkedet med peerstøtte – et udviklingsprojekt i Region Syddanmark”

PsykInfo har siden 1. april 2020 og frem til 31.12.2022 et satspuljeprojekt under Sundhedsstyrelsen: ”På arbejdsmarkedet med peerstøtte – et udviklingsprojekt i Region Syddanmark”.

Kort om projektet:

  • Projektperiode 1.4.20-31.12.2022.
  • Projektet bygger på allerede gode erfaringer med ansættelser af peermedarbejdere i Psykiatrien i Region Syddanmark samt målsætninger i sundhedsplanen og regionens psykiatriplan omkring psykiatribrugeres tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet.
  • Projektet gennemføres i et samarbejde med Vejle, Fredericia, Esbjerg Kommune samt Kolding Kommune.
  • Indsatsen er forankret i PsykInfo i Psykiatrien i Region Syddanmark

Projektets formål:

  • At fastholde og inkludere borgere/patienter med en psykiatrisk lidelse på arbejdsmarkedet
  • At udbrede kendskab og anvendelse af peerstøtte i kommuner og virksomheder
  • Udvikle nye veje til anvendelse af peerstøtte i beskæftigelsesområdet i kommunerne og virksomhederne
  • At peermedarbejdere som brobyggere kan understøtte patientens forløb ind i det kommunale system, på virksomheder og uddannelsessteder mv.
  • At projektets gode erfaringer integreres i den eksisterende peerindsats i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Projektets målgruppe:

  • Borgere/patienter som er behandling i psykiatrien og tilknyttet jobcenteret

Erfaringskatalog

Formålet med erfaringskataloget er at formidle et udpluk af erfaringer til medarbejdere og ledere i regionale og kommunale organisationer, virksomheder, tilbud i civilsamfundet samt andre interesserede.

Kataloget giver inspiration til, hvordan peermedarbejdere - også kaldet peers - kan arbejde med brobygning på tværs af organisationer i samarbejde med patienter/borgere samt øvrige medarbejdere.

Download erfaringskataloget som pdf

14 peermedarbejdere er ansat i projektet.

Projektet afprøver ansættelser af peermedarbejdere i forskellige kontekster, hvor de har arbejdsopgaver på tværs - f.eks. både i jobcenter samt behandlingspsykiatrien for at støtte borgere/patienter i forskellige overgange. Peermedarbejderne bidrager her både over for borgere/patienter og øvrigt personale med en helt anden vinkel via deres egne levede erfaringer med psykisk sygdom, som de har mulighed for at bringe i spil, når det giver mening.

Peermedarbejdernes egne personlige erfaringer medfører ofte, at de er hurtige til at få gode relationer til borgere/patienter. Peermedarbejder i projektet: ”Jeg har selv været der, så ved på egen krop, hvordan det kan føles, og at det kan være rart at have en, der forstår en – f.eks. til at forberede eller deltage i møder i jobcentret.”

Er du interesseret i at høre mere, kontakt projektleder Lene Gilsaa, tlf. 99 44 45 46.

Inspirationsfilm med peermedarbejdere

Film til dig der gerne vil inspireres eller vide mere omkring peermedarbejdere, og om hvordan ansatte peermedarbejdere kan bidrage ind i forskellige kontekster, hvor der arbejdes med mennesker med sindslidelser/psykisk sårbarhed.

Projekterfaringer fra et lederperspektiv

Afdelingsleder Sarah fortæller om forankringen af 3 peermedarbejderstillinger.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Samarbejde med peermedarbejdere i personalegrupper

Pædagog Lizette fortæller om, hvordan peermedarbejdere bidrager helt særligt i det faglige samarbejde.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Peermedarbejder i Fredericia: Samarbejdet

Mød Heidi, der fortæller om samarbejdet med peermedarbejderen Kristina. Heidi fortæller om vigtigheden af den tillidsfulde relation til peermedarbejderen, der har hjulpet Heidi med at turde at åbne op og tage mere initiativ selv.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Peermedarbejder i Varde

Hør hvordan IPS-kandidaten Uffe har haft gavn af forløbet, der har givet ham fornyet energi og tro på fremtiden på arbejdsmarkedet. Du møder også peermedarbejder Thomas fra Lokalpsykiatri Varde og IPS-konsulent Helle fra Varde Kommune, der begge spiller vigtige roller i IPS-forløbet. IPS står for Individuelt Planlagt job med Støtte.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Peermedarbejder i Jobcenter Fredericia

Afdelingsleder i Jobcenter Fredericia, Maria Ellegaard Hansen, fortæller her om, hvordan peermedarbejdere er med til at forbedre indsatser for borgere, der er i forløb i jobcentret. Kristina Hedam er en af de ansatte peermedarbejdere med arbejdsopgaver på tværs af psykiatrien og jobcentret.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Peers som brobyggere i Kolding

Peermedarbejderne Jane Albrektsen og Anders Thomsen er ansat i Lokalpsykiatri Kolding med arbejdsopgaver i Kolding Jobcenter. De sætter personlig recovery i fokus og bidrager med en helt anden vinkel.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Peermedarbejder på psykiatrisk sengeafsnit i Esbjerg

For Cindy, der er patient på psykiatrisk sengeafsnit i Esbjerg, betyder det meget og giver håb, at der er peermedarbejdere ansat på afsnittet.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Peermedarbejdere gør en forskel på Syrenparken i Børkop

Mød Anne og Sabrina, der bringer deres egne personlige erfaringer med psykisk sygdom i spil i deres daglige arbejde og i samspil med borgere, der bor på Syrenparken – et botilbud for sindslidende. Anne og Sabrina er som rollemodeller med til at bringe håb for borgerne og kan støtte op omkring brobygning i en beskæftigelsesretning.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU02V