Skip til primært indhold

Erfaringer fra satspuljeprojekt om peers som brobyggere

PsykInfo gennemførte i perioden 2020-2022 satspuljeprojektet ”På arbejdsmarkedet med peerstøtte – et udviklingsprojekt i Region Syddanmark” under Sundhedsstyrelsen.

Projektet havde særligt fokus på brobyggende funktioner på tværs af sektorer og til civilsamfundet. Peermedarbejderne bidrog i projektperioden til at udvikle, indsamle data og vigtige erfaringer.

Projektet gennemførte en frivillig og anonym spørgeundersøgelse blandt de patienter og borgere, som havde modtaget peerstøtte, i forhold til, deres oplevede erfaringer med peerstøtten.

Erfaringskatalog

Formålet med erfaringskataloget er at formidle et udpluk af erfaringer til medarbejdere og ledere i regionale og kommunale organisationer, virksomheder, tilbud i civilsamfundet samt andre interesserede.

Kataloget giver inspiration til, hvordan peermedarbejdere - også kaldet peers - kan arbejde med brobygning på tværs af organisationer i samarbejde med patienter/borgere samt øvrige medarbejdere.

Download erfaringskataloget som pdf

 

APPFWU01V