Skip til primært indhold

Videns- og erfaringsopsamling: Børn er også pårørende

Mange børn og unge, der er pårørende til en forælder eller søskende med psykisk sygdom, kan drage nytte af at mødes med jævnaldrende i lignende situationer. Sådan viser resultaterne fra en evaluering af PsykInfo's børne-, unge- og søskendekurser, foretaget af CEPI. Resultaterne er formidlet i vores nye ”Videns- og erfaringsopsamling” samt i den kortere udgave ”Resumé og nedslag”. Du kan frit downloade begge rapporter her.

Børn og unge, der er pårørende til en forælder eller søskende med psykisk sygdom, vokser op i vidt forskellige livssituationer. I nogle familier kan stemningen være præget af konstant stressende begivenheder, isolation eller kaos. I andre familier optræder sygdommen kun i en kortere periode og forstyrrer måske familiens samlede liv i mindre grad. På trods af disse forskelligheder, er der stadig behov, der går igen. Disse behov handler blandt andet om behovet for at mestre samt behovet for at kunne deltage og føle sig som en vigtig del af familien.

Børne-, unge- og søskendekurser er et eksempel på et støttetilbud, der søger at fremme børn og unges mestring og deltagelse.

I løbet af de seneste fem år har PsykInfo i Psykiatrien i Region Syddanmark systematisk indhentet evalueringer fra børnene, de unge og deres forældre i forbindelse med deres deltagelse i kurset. Det er resultaterne af disse evalueringer, som vi opsummerer i Videns- og erfaringskataloget Børn er også pårørende: Børne-, unge- og søskendekurser i PsykInfo i Region Syddanmark.

Du kan læse meget mere om kurserne i rapporten, hvor vi også præsenterer et udsnit af den kvalitative forskning, der handler om pårørende børn og unges oplevelser af at vokse op i en familie, hvor mor, far, søster eller bror er ramt af psykisk sygdom.

Download rapporter:

Videns- og erfaringsopsamling: Børn er også pårørende

Resumé og nedslag: Børn er også pårørende

Podcast: Rundbordssamtale i CEPI om rapporten "Børn er også pårørende"

I rapporten beskrives evalueringen af børne-, unge- og søskendekurserne, og du vil i denne rundbordssamtale høre mere om nogle af de emner, der bliver berørt i selve rapporten:

  • Et særligt fokus på familien som helhed
  • Hvordan foregår børne-, unge- og søskendekurserne?
  • Evaluering med besvarelser fra over 100 børn, unge og forældre
  • Snak om sprogbruget i svære situationer
  • Viden som pårørende børn og unge ikke har brug for

Lyt med her: Podcast: Rundbordssamtale i CEPI om rapporten "Børn er også pårørende"

APPFWU01V