Skip til primært indhold

Peerstøtte i psykiatrisygehuset

Psykiatrisygehuset har gode erfaringer med peerstøtte og ansatte peermedarbejdere.

Peermedarbejdere, herunder pårørende- og forældrepeers, er ansat på de psykiatriske afdelinger og i ambulant behandling i lokalpsykiatrier og Afdeling for Traume- og Torturoverlevere samt i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark.

Peermedarbejderne er mennesker, der har – eller har haft - en psykisk sygdom, men er kommet sig. Peermedarbejderne yder støtte til mennesker, der aktuelt er ramt af psykisk sygdom, eller er pårørende/forældre til en, der er ramt.

Peermedarbejderne i Psykiatrien i Region Syddanmark gennemgår et 15 dages peerkursus. Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at inddrage egne erfaringer med psykisk sygdom og recovery i en professionel sammenhæng. Gennem indføring i relevante teorier og metoder omsættes levede erfaringer til peerfaglige kompetencer.

Peerkurset er obligatorisk og en del af en ansættelse som peermedarbejder i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Alle ledige stillinger som peermedarbejder i Psykiatrien i Region Syddanmark på Psykiatriens hjemmeside: psykiatrienisyddanmark.dk/job-og-karriere/ledige-stillinger

APPFWU01V