Skip til primært indhold

Evaluering af projekt Tættere på job og uddannelse for psykisk sårbare unge

Projektet er overordnet evalueret af Cabi. Cabi er et landsdækkende non-profit videnshus, som arbejder målrettet for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Metodeprojektet ”Tættere på job og uddannelse for psykisk sårbare unge” er drevet af PsykInfo i Region Syddanmark i samarbejde med Esbjerg og Fredericia kommuner.

Projektet beskæftiger sig med udvikling og afprøvning af metoder til at bringe unge i alderen 15-29 år i Esbjerg og Fredericia kommuner, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet som følge af psykisk sårbarhed, tættere på uddannelses-/arbejdsmarkedet. Projektet er finansieret af Region Syddanmark, og projektperioden var fra den 1. januar 2019 til den 30. juni 2021. 

APPFWU02V