Skip til primært indhold

Book en EN AF OS-ungeambassadør

Få besøg af en af vores EN AF OS-ungeambassadører på dit uddannelsessted.

Hvorfor?

Undersøgelser viser, at mange unge desværre slås med forskellige psykiske udfordringer - faktisk anslås det, at næsten 8 % af de 15-25-årige har eller har haft en psykisk sygdom. Det svarer til knap 3 elever i hver skoleklasse.

Tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom kan være medvirkende til, at man ikke snakker med nogen om det eller prøver at skjule, hvordan man har det. Det er rigtigt ærgerligt.

Det er en stor opgave at være studerende og den er endnu større, hvis man har det skidt. En stor del af de unger, der stopper på deres uddannelse angiver psykisk mistrivsel som årsag.

Derfor er det vigtigt at få skabt et studiemiljø, hvor det er ok at snakke om psykisk sygdom og psykiske problemer.

Her kan det have stor betydning at møde en EN AF OS-ungeambassadør, som ved hvad det vil sige at være ung og leve med en psykisk sygdom. Region Syddanmark har et korps af EN AF OS-ambassadører, der tager ud på uddannelsessteder, efterskoler, jobcentre etc. med det formål at formidle deres egne erfaringer med psykisk sygdom og ikke mindst at bryde med eventuelle tabuer og fordomme.

Hvordan?

Et besøg kan bookes gennem PsykInfo. Besøget er gratis og varer ca. 1,5 time. Der vil ofte være en PsykInfo-konsulent med, som kort orienterer om Region Syddanmarks tilbud.

Hvad siger de unge efter besøget?

  • "Jeg tror, at det har været godt for vores klasse at have besøg af unge-ambassadøren - vi har aldrig snakket om, hvordan vi har det i klassen. Nu bliver det måske lidt lettere at sige, hvis man har en dårlig dag".
  • "Nu kommer trivsel nok lidt mere på dagsordenen".
  • "Jeg har fået svar på mange spørgsmål om psykisk sygdom og mistrivsel".
  • "Nu ved jeg lidt mere om, hvor der er hjælp at hente i forhold til mine psykiske problemer".
  • "Det gav mig så meget håb at møde unge-ambassadøren - når hun kan, så kan jeg måske også".
  • "Jeg fandt ud af i dag, at jeg faktisk selv har haft nogle fordomme... Pga. uvidenhed".

Kontakt PsykInfo og hør nærmere om tilbuddet

PsykInfo Region Syddanmark

Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle


99 44 45 46

Mere information:
Åbningstid:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9:30-14:30
Torsdag kl. 13:30-17:30
OBS: I juli måned er vores telefonrådgivning åben (fysisk fremmøde er ikke mulig).

Har du brug for akut psykiatrisk hjælp henvises til egen læge eller lægevagten.
Læs mere om regionens psykiatriske skadestuer og mulighederne for akut psykiatrisk hjælp i Region Syddanmark via linket.

Hvis du sender en mail til os, så vær opmærksom på, at den ikke må indeholde personfølsomme oplysninger, som f.eks. helbredsoplysninger. Har du brug for det, skal du i stedet skrive til os via Digital Post.

APPFWU02V