Skip til primært indhold

Koordinering på peerområdet

PsykInfo varetager koordinatorrollen for peerindsatsen i psykiatrisygehuset og fungerer som kompetencecenter for peerstøtte.

Herunder kan nævnes:

 • Ansvarlig for tilrettelæggelse og facilitering af peerkurser
 • Facilitering af årlige faglige dage for peermedarbejdere
 • Facilitering af årlig vidensdag for peermedarbejdere og deres leder med henblik på videns- og erfaringsdeling på tværs af afdelinger.
 • Koordinering og facilitering af erfamøder for peermedarbejdere, hvor der er faglig sparring og erfaringsudveksling
 • Introduktionsmøde til nyansatte peermedarbejdere i Psykiatrien i Region Syddanmark omkring peerrollen, peerarbejdet og PsykInfo's rolle
 • Vejledning og sparring til peermedarbejdere, ledere mv.

Herudover tilbyder PsykInfo:

 • Oplæg omkring peerstøtte og recovery
 • Inspirations- og erfaringsoplæg i samarbejde med peermedarbejdere
 • Faglig sparring på ledelsesniveau som fx i forhold til:
  • Integrering af peermedarbejdere i afdelinger/afsnit
  • Stillingsopslag og funktionsbeskrivelser
  • Inspiration til spørgeguides til ansættelsessamtaler
  • Deltagelse eller sparring i forbindelse med ansættelsessamtaler
 • Faglig sparring indenfor peerområdet for kommuner eller andre interessenter i Region Syddanmark.

Kontakt PsykInfo hvis du har brug for sparring om et dilemma eller har spørgsmål omkring peerrollen

PsykInfo Region Syddanmark

Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle


99 44 45 46

Mere information:
Åbningstid:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9:30-14:30
Torsdag kl. 13:30-17:30

APPFWU01V