Skip til primært indhold

Peerkurser

PsykInfo udbyder et internt peerkursus for patient-, pårørende- og forældrepeers ansat i Psykiatrien i Region Syddanmark

Peerkurset for interne peermedarbejdere i Psykiatrien i Region Syddanmark har en varighed af 15 dage over en 3-4 måneders periode og foregår i Vejle. Peerkurset henvender sig til alle typer peermedarbejdere: Patientpeers samt pårørende- og forældrepeers.

PsykInfo er ansvarlig for fagligt indhold og facilitering af kursusforløbet.

Formålet med peerkurset er, at deltagerne bliver klædt på til at inddrage relevante personlige erfaringer med psykisk sygdom og recovery i en professionel sammenhæng. Gennem indføring i relevante teorier og metoder samt konkrete øvelser omsættes levede erfaringer til peerfaglige kompetencer.

De overordnede emner på kurset er:

 • Recovery og peerstøtte i psykiatrien 
 • Organisation, retningslinjer og rammer i Psykiatrien i Region Syddanmark
 • Peerfaglighed og samarbejde på tværs af faggrupper
 • Hvordan kan personlige erfaringer med psykisk sygdom og recovery omdannes til peerfaglige kompetencer?
 • Hvordan passer man som peermedarbejder på sig selv; roller, grænser og værdier
 • CHIME-modellen
 • Livshistoriefortælling og egen fortælling
 • Livhistoriefortælling i den psykiatriske praksis
 • Diagnoseforståelse
 • Kommunikation og den individuelle samtale
 • Introduktion til gruppesamtaler
 • Brobygning, arbejdsmarkedet, socialt netværk og civilsamfundet.

Når kurset er gennemført, har peermedarbejderne bl.a. fået værktøjer til at:

 • understøtte recovery-processer hos patienter og pårørende
 • samarbejde med patienter og pårørende
 • bidrage i det tværfaglige samarbejde og understøtte en recovery-orienteret tilgang
 • Udføre brobyggende aktiviteter i samarbejde med patienter til forskellige sektorer som f.eks. kommuner, civilsamfundet mv.

Kurset udbydes løbende for peermedarbejdere ansat i Psykiatrien i Region Syddanmark i takt med, at der ansættes peermedarbejdere på de enkelte afdelinger. Kurset er gratis for ansatte peermedarbejdere i Psykiatrien i Region Syddanmark. Undervisningen ligger i arbejdstiden.

Peerkursus udbudt til kommuner

I 2024 udbydes der også peerkursus til kommuner med nedenstående indhold:

 • Recovery og peerstøtte
 • Hvordan kan man anvende personlige erfaringer med psykisk sygdom og recovery i samarbejde med borgere/patienter samt evt. personale
 • CHIME-modellen
 • Roller, grænser og værdier
 • Hvordan passer man på sig selv i rollen som peermedarbejder
 • Kommunikation og den individuelle samtale
 • Livshistoriefortælling og egen fortælling
 • Brobygning, arbejdsmarkedet, offentlige instanser, civilsamfundet mv.

Kurset er udbudt til kommuner i Region Syddanmark i flere hold, hvor første hold afsluttede et forløb i december 2023 i Middelfart.

Næste kursus er udbudt til opstart den 23. august 2024 i Fredericia. Kurset består af syv undervisningsdage fra kl. 9.30-14.30.

Når kurset er gennemført, har deltagerne bl.a. fået:

 • Viden omkring recovery og peerstøtte
 • Værktøjer til at passe på sig selv i rollen som peer
 • Inspiration til, hvordan man som peer kan anvende sine egne erfaringer i rollen
 • Værktøjer til at understøtte recovery-processer hos borgere/patienter
 • Indblik i peerstøtte i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Kontakt PsykInfo for mere information om peerkurser

PsykInfo Region Syddanmark

Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle


99 44 45 46

Mere information:
Åbningstid:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9:30-14:30
Torsdag kl. 13:30-17:30

APPFWU02V