Skip til primært indhold

Ulighed i sundhed

Undersøgelser viser, at mange mennesker med psykisk sygdom oplever store udfordringer i mødet med personalet i det somatiske sundhedsvæsen - og omvendt.

For personalet kan der være tvivl om, hvordan man kommunikerer om sygdommen, og hvornår det er relevant.

Manglende kendskab til psykisk sygdom kan gøre det vanskeligt at stille den rette somatiske diagnose eller betyde enten over- eller underbehandling.

Viden og kommunikationsfærdigheder om psykisk sygdom kvalificerer personalet til mødet med patienterne og kan forebygge nogle af de uhensigtsmæssige problemstillinger, der kan opstå.

Få besøg af PsykInfo og en EN AF OS-ambassadør

PsykInfo Region Syddanmark inviterer til samarbejde om emnet "Ulighed i sundhed - fokus på patienter med psykiatriske udfordringer i somatikken".

Vi tilbyder at komme på besøg sammen med en EN AF OS-ambassadør, der selv har erfaring med både somatik og psykiatri. Ambassadøren tager afsæt i egne personlige oplevelser.

Besøgene kan være af 1/2 - 1 times varighed med mulighed for at aftale yderligere samarbejde. Vi kan f.eks. komme på et morgenmøde, personalemøde, temadag eller lignende.

Formål

  • Skabe opmærksomhed, refleksion og debat
  • Modvirke stigmatisering
  • Forebygge tvang.

Målgruppe

  • Personale på somatiske skadestuer
  • Personale på somatiske afdelinger
  • Ambulancereddere
  • Politi
  • Andre.

Book nu

Har du spørgsmål eller vil du gerne booke et besøg, så kan du ringe eller skrive til PsykInfo-konsulent Liselene Pedersen.

Tilbuddet er gratis.

Liselene Pedersen

Liselene Pedersen

PsykInfo-konsulent

PsykInfo Region Syddanmark


99 44 45 46

Få mere viden om ulighed i sundhed

EN AF OS sætter fokus på ulige behandling af mennesker med psykisk sygdom i mødet med det somatiske sundhedsvæsen på deres side: ulighed-i-sundhed.dk

Formålet er at

  • skabe opmærksomhed, refleksion og debat om nødvendigheden af at se ’det hele menneske’ for at kunne give den rette hjælp og behandling til patienter, som også har en psykiatrisk diagnose
  • modvirke stigmatisering af personer med psykisk sygdom.

Hjemmesiden er primært henvendt til fagpersonale i somatikken, men kan anvendes af alle med interesse for området.

Gennem spots, korte film, interaktive læringsmaterialer, artikler, podcasts, interviews, debatoplæg og supplerende viden giver hjemmesiden handlingsanvisende, konkrete og gode råd til, hvordan man som fagprofessionel kan imødekomme patienter som også har psykisk sygdom.

Grafik: 6 ud af 10 danskere, der har kontakt til psykiatrien, har også kontakt til det øvrige sundhedsvæsen
APPFWU02V