Skip til primært indhold

Center for Pårørendeinddragelse

Center for Pårørendeinddragelse er et videns- og kompetencecenter, der skal understøtte psykiatriens og somatikkens arbejde med pårørendeinddragelse.

Centeret samler og genererer viden omkring pårørendeinddragelse og har fokus på inddragelse af voksne pårørende og på børn, der er pårørende til en forælder eller en søskende med psykisk lidelse. Centeret er placeret sammen med PsykInfo, hvor pårørende kan få personlig rådgivning. PsykInfo tilbyder bl.a. børne- og ungesamtaler, familiesamtaler og kurser for børn som pårørende.

Hvad tilbyder Center for Pårørendeinddragelse

Tilbud til ansatte i psykiatrien:

  • Undervisning til psykiatripersonale om børn med forældre der har psykisk lidelse. Undervisningen er målrettet personale, der skal varetage børne- og familiesamtaler.
  • Oplæg på personalemøder, fagdage, temadage eller andet for hele personalegrupper, hvor temaet børn som pårørende ønskes belyst.

Tilbud til ansatte i kommuner:

  • Oplæg for personale, som har berøring med børn der er pårørende til forældre med psykisk sygdom.
  • Faglig sparring og drøftelse om emner der omhandler børn som pårørende.

I Center for Pårørendeinddragelse ansættes der i 2022 en forsker med fokus på pårørendeinddragelse.

Der samarbejdes med KOMBU - Nationalt Kompetencecenter for Børn og Unge i familier med psykisk sygdom: www.kombu.dk

Vil du vide mere om Center for Pårørendeinddragelse?

Læs mere på centerets hjemmeside: www.psykiatrienisyddanmark.dk/center-for-parorendeinddragelse 

Kontaktpersoner

Ulla Lindgren

Ulla Lindgren

Centerleder

PsykInfo Region Syddanmark og Center for Pårørendeinddragelse, CEPI


99 44 45 46
Hanne Elisabeth Bro

Hanne Elisabeth Bro

Konsulent

Center for Pårørendeinddragelse, CEPI


99 44 45 46
APPFWU01V