Skip til primært indhold

Ny videns- og erfaringsopsamling: Børn er også pårørende

I løbet af de seneste fem år har vi i PsykInfo systematisk indhentet evalueringer fra børn, unge og forældre i forbindelse med deltagelse i vores børne-, unge- og søskendekurser. Resultaterne af disse evalueringer har vores kolleger i Center for Pårørendeinddragelse - CEPI nu opsummeret i rapporten ”Videns- og erfaringsopsamling: Børn er også pårørende”

Du kan downloade ”Videns- og erfaringsopsamling” samt den kortere udgave ”Resumé og nedslag” her på vores hjemmeside: psykinfo.regionsyddanmark.dk/born-er-ogsa-parorende

Den kvalitative forskningslitteratur, der undersøger børn og unges perspektiver på at vokse op med en far, mor, søster eller bror med psykisk sygdom peger bl.a. på ensomhedsfølelsen som et gennemgående tema. Rikke Amalie Agergaard Jensen fra Center for Pårørendeinddragelse - CEPI fortæller:

"Grundlæggende peger litteraturen på, at den her ensomhedsfølelse, den opstår, fordi pårørende børn og unge - ud af kærlighed og ud af omsorg for deres familie - ofte ender med at holde deres bekymringer og tanker skjult for ikke at belaste familien yderligere. Derudover er der også mange, der er forsigtige med at åbne op for andre betydningsfulde voksne eller deres venner, fordi de er bekymrede for konsekvenserne af at "skille sig ud".

Og hvis ensomhed så ellers kan gradbøjes, så ender ensomhedsfølelsen med at blive forstærket, når den nødvendigvis skal holdes skjult.

Derfor får mødet med jævnaldrende i sammenlignelige situationer ofte en stor betydning for pårørende børn og unge - i hvert fald, når der samtidigt er et fokus på positive sociale relationer og mestring."

APPFWU01V