Skip til primært indhold

Ulighed i sundhed

Undersøgelser viser, at mange mennesker med psykisk sygdom oplever store udfordringer i mødet med personalet i det somatiske sundhedsvæsen - og omvendt.

For personalet kan der være tvivl om, hvordan man kommunikerer om sygdommen, og hvornår det er relevant.

Manglende kendskab til psykisk sygdom kan gøre det vanskeligt at stille den rette somatiske diagnose eller betyde enten over- eller underbehandling.

Viden og kommunikationsfærdigheder om psykisk sygdom kvalificerer personalet til mødet med patienterne og kan forebygge nogle af de uhensigtsmæssige problemstillinger, der kan opstå.

Få besøg af PsykInfo og en EN AF OS-ambassadør

PsykInfo Region Syddanmark inviterer til samarbejde om emnet "Ulighed i sundhed - fokus på patienter med psykiatriske udfordringer i somatikken".

Vi tilbyder at komme på besøg sammen med en EN AF OS-ambassadør, der selv har erfaring med både somatik og psykiatri. Ambassadøren tager afsæt i egne personlige oplevelser.

Læs mere om ulighed i sundhed pg PsykInfo's tilbud.

APPFWU01V