Gå til indhold
PsykInfos navnetræk med Region Syddanmarks logo i røde farver og et foto af en sø ved solopgang.Til forsiden

 


Velkommen til PsykInfopilVeje til videnpilPatient- og pårørendeforeninger

Patient- og pårørendeforeninger

Ved at klikke på organisationerne nedenfor får du information om organisationernes lokale tilbud og kontaktpersoner i Region Syddanmark.
Ønsker du, at oplysninger om din organisation eller forening også er repræsenteret her på siden så kontakt PsykInfo.

ADHD-Foreningen Sydjylland

Alzheimerforeningen

Angstforeningen - Region Syddanmark

Bedre Psykiatri  

Borderlinenetværket

DepressionsForeningen

Galebevægelsen i Region Syddanmark 

Landsforeningen Autisme  

LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade  

LAP

OCD-foreningen

SIND

Skizofreniforeningen

 

 

ADHD-Foreningen Sydjylland

ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol. Foreningens formål er at at skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende.

Læs mere om ADHD foreningen og lokalafdelingerne på www.adhd.dk

ADHD-foreningen – Sydjylland
Formand Jesper Vera Christensen
Tlf. 26 20 30 81 eller sydjylland@adhd.dk   
www.adhd.dk/lokalafdelinger/sydjylland
 

Alzheimerforeningen

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende

Læs mere om demenssygdomme og Alzheimer på www.alzheimer.dk
 

Alzheimerforeningen - Trekantsområdet
Lokalformand Grethe Skovlund
Tlf.: 25 12 26 21 eller gresk@profibermail.dk 
www.alzheimer.dk/lokalt/region-syddanmark/lokalforeninger/trekantomraadet/    

Alzheimerforeningen – Sydvest
Lokalformand Hanne Knudsen
Tlf.: 21 62 10 11 eller
hhhe@knudsen.mail.dk 
www.alzheimer.dk/lokalt/region-syddanmark/lokalforeninger/sydvest/

 Alzheimerforeningen Fyn
Lokalformand Peter Kühnel
Tlf. 29 21 73 45 eller pkuhnel@me.com 
www.alzheimer.dk/lokalt/region-syddanmark/lokalforeninger/fyn/

Angstforeningen

Angstforeningen - Region Syddanmark
Lokalformand Claus Thomsen 
claus@angstforeningen.dk 
www.angstforeningen.dk/
 

BEDRE PSYKIATRI

BEDRE PSYKIATRI er en landsforening for pårørende til psykiske syge. Et tilbud til alle, der kender én, der har psykiske problemer. Det kan være som forældre, børn, venner, kollegaer eller andet.

Landsforeningens mission er, at Vi hjælper dig, så du kan hjælpe dine.

Læs mere om Bedre Psykiatri på www.bedrepsykiatri.dk

Kontaktpersoner:

 Bedre Psykiatri – Aabenraa/Tønder
Formand Anne Marie Pedersen
Tlf. 60 89 51 38 eller ampe6340@gmail.com
www.bedrepsykiatri.dk/afdeling/aabenraa-tonder 

Bedre Psykiatri – Assens/Faaborg-Midtfyn
Formand Lene Møller Nielsen
 Tlf. 50 66 13 15 / 30 95 19 45 eller aabenraa-toender@bedrepsykiatri.dk  
www.bedrepsykiatri.dk/afdeling/assens-faaborg-midtfyn

Bedre Psykiatri - Billund/Grindsted
Formand Hanne Olesen
Tlf. 40 43 53 40 eller billund@bedrepsykiatri.dk
www.bedrepsykiatri.dk/afdeling/billund-grindsted


Bedre Psykiatri Fredericia
Formand Tina Ræbild
Tlf. 29 21 32 89 eller fredericia@bedrepsykiatri.dk
www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/fredericia
 

Bedre Psykiatri – Esbjerg/Fanø/Vejen
Formand Gitte Langmach
Tlf. 23 31 84 82 eller efv@bedrepsykiatri.dk
www.bedrepsykiatri.dk/afdeling/esbjerg-fano-vejen


Bedre Psykiatri – Haderslev
Formand Tina Møller
imma@mail.tele.dk
www.bedrepsykiatri.dk/afdeling/haderslev
 

Bedre Psykiatri - Kolding
Kontaktperson Lone Morell Nielsen
Loja_Morell@hotmail.com  eller
Lone Lautrup tlf. 25 78 48 47
www.bedrepsykiatri.dk/afdeling/kolding

Bedre Psykiatri - Middelfart
Formand Kirsten Bünger Hansen
Tlf. 30 34 42 80 eller kipa5500@hotmail.com
www.bedrepsykiatri.dk/afdeling/middelfart

Bedre Psykiatri – Nyborg
Formand Sonja Lulu Pedersen
Tlf. 21 78 98 93 eller sonja@lulupedersen.dk
www.bedrepsykiatri.dk/afdeling/nyborg

Bedre Psykiatri – Nordfyn
Formand Heidi Andersen
Tlf. 40 28 72 92 eller nordfyn@bedrepsykiatri.dk
www.bedrepsykiatri.dk/afdeling/nordfyn

Bedre Psykiatri – Sydfyn
Kontaktperson Sara Koch
Tlf. 40 74 14 02 efter kl. 16 eller sydfyn@bedrepsykiatri.dk
www.bedrepsykiatri.dk/afdeling/sydfyn

Bedre Psykiatri - Odense
Formand Ingeborg Markvard Andersen
odense@bedrepsykiatri.dk
www.bedrepsykiatri.dk/afdeling/odense

Bedre Psykiatri - Sønderborg
Formand Peer Mikkelsen
Tlf. 21 86 21 19 eller soenderborg@bedrepsykiatri.dk 
www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/soenderborg

Bedre Psykiatri - Varde
Formand Eva Bladt
Tlf. 61 89 93 24 eller evabladt@godmail.dk
www.bedrepsykiatri.dk/afdeling/varde

Bedre Psykiatri – Vejle
Formand/koordinator Karin Birch Lange
Tlf. 21 26 82 28 eller vejle@bedrepsykiatri.dk
www.bedrepsykiatri.dk

Borderlinenetværket

Forening for mennesker med borderline og deres pårørende.

På hjemmesiden er adgang til information om borderline og foreningens nyhedsbrev.

Formand Tenna Støjier Pedersen
Tlf. 53 65 75 15 eller tennaborderlinenetvaerket@gmail.com
www.borderlinenetvaerket.dk  

DepressionsForeningen

Depressionsforeningen er en uafhængig patientforening, der tilbyder netværk, støtte og sammenhold til dig, der er patient eller pårørende til et menneske med en depression eller bipolar lidelse.

Læs mere om DepressionsForeningen på www.depressionsforeningen.dk


Formand for Depressionsforeningen i Region Syddanmark:
Karen Margrete Nielsen tlf.: 21 93 62 38 eller kmndepkmndep@gmail.com

Depressionsforeningen - Esbjerg
Kontaktpersoner for Depressionsforeningen i Esbjerg
Morten Rolsing Tlf: 22 77 25 55 eller Banditmanden@gmail.com
For information om aktiviteter og medlemskab se hjemmesiden eller kontakt ovenstående.
Der er selvhjælpsgruppe i Vindrosen, Exnersgade 4, 1. sal i Esbjerg hver torsdag aften kl. 19.00 - 21.00.
Alle er velkomne, tilmelding eller forudgående aftale er ikke nødvendig.
www.DepressionsForeningen-Esbjerg.dk

Depressionsforeningen – Odense
Koordinator Karen Margrete Nielsen
Tlf. 21 93 62 38 eller kmndepkmndep@gmail.com  

 

Depressionsforeningen - Esbjerg
Morten Rolsing
Tlf. 22 77 25 55 eller banditmanden@gmail.com
www.depressionsforeningen-esbjerg.dk
    

Solcellen - Depressionsforeningen - Haderslev
Merete Hansen
tlf.: 22 83 80 35 eller mebehansen@youmail.dk

   

Galebevægelsen i Region Syddanmark

"-for at blive fri for psykiatri!"
Lars Jensen
Tlf. 28 81 64 32 eller larsjensen@existential-institute.dk 
www.galebevaegelsen.dk/
  

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Autisme - Kreds Sønderjylland
Kredsformand Malene Jørgensen
laksaf2021@gmail.com  
www.autismeforening.dk/soenderjylland

Landsforeningen Autisme - Kreds Trekanten
Kredsformand Dorte S. Jensen.
Tlf. 29 67 00 67 eller dortesjens@mail.dk
www.autismeforening.dk/trekanten

Landsforeningen Autisme – Kreds Fyn
Kredsformand Lilli Jørgensen
Tlf. 28 34 25 76 eller lilli@autismefyn.dk
www.autismefyn.dk

Landsforeningen Autisme – Kreds Sydvest
Kredsformand: Marije Jacobsen
Tlf. 51 51 37 33 eller marije@kredssydvest.dk
www.kredssydvest.dk/

LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Therese Hansen
Tlf. 51 17 75 94 eller th@lmsos.dk
www.lmsos.dk/   

LAP

LAP er en organisation, hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer, formulerer en politik og stiller krav vedrørende vore egne interesser.

Læs mere om LAP - Landsforeningen af tidligere og nuværende psykiatribrugere på www.lap.dk

LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere - Region Syddanmark

Formand Lars Kristensen
Tlf. 29 84 04 07 eller lars@lap.dk  

 

OCD-foreningen

OCD-foreningen arbejder for at fremme kendskabet til og forståelse for OCD hos OCD-ramte, pårørende samt læger og forskere m.v. samt bl.a. at fremme medmenneskelig forståelse for OCD og påvirke det omgivende samfund til en positiv grundholdning over for personer ramt af OCD.

Læs mere om OCD-foreningen på www.ocd-foreningen.dk

kontakt@ocd-foreningen.dk

OCD-foreningen - Esbjerg
Tina Flindt
Tlf. 30 17 25 10 eller tina.flindt@allnrg.com  

OCD-foreningen - Vejle
Jacob Ravnskjær Hansen
Tlf. 60 37 84 82 eller jacob@ocd-foreningen.dk

OCD-foreningen - Fyn
Dorthe Schmidt
dorthe@ocd-foreningen.dk

OCD-foreningen - Sønderborg
Edith Givskov Christensen
Tlf. 52 40 61 21 eller Edith@ocd-foreningen.dk
 

SIND

Læs mere om SIND på www.sind.dk

 

SIND Syd-vest - Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen
Lokalformand Niels Christian Petersen
Tlf. 31 24 54 01 eller nch.petersen@gmail.com 
www.sind.dk/syd-vest

SIND - Fyn
Formand Bjarne Christensen
Tlf. 24 40 04 11 eller fyn@sind.dk
www.sindfyn.dk

SIND - Sønderborg

Lokalformand Jens Chr. Kristensen
Tlf. 22 21 24 49 eller Sind_Sonderborg@outlook.dk 
www.sind.dk/soenderborg

SIND - Aabenraa
 Henvendelse sker til lokalformand i SIND - Tønder
www.sind.dk/aabenraa

SIND - Tønder
Lokalformand Anne Hvidberg Jørgensen
Tlf. 24 61 20 09 eller annehvidberg@mail.dk
www.sind.dk/toender

SIND - Haderslev
Lokalformand Per Svendsen
Tlf. 31 34 57 49 eller perskatsvendsen@gmail.com
www.sind.dk/haderslev

SIND – Kolding
Lokalformand Lisbeth Bennedsen
Tlf. 31 62 42 09 eller lisbeth@bennedsen.dk
www.sind.dk/kolding

SIND - Fredericia
Lokalformand Bjørn Medom Nielsen
Tlf. 26 84 47 03 eller medom@medom.dk
www.sind.dk/fredericia

SIND – Billund
Lokalformand Preben Valdemar Hansen
Tlf. 75 34 83 98 eller preben.hansen4@mvb.net
www.sind.dk/billund

SIND – Vejle
Lokalformand Flemming Leer Jakobsen
Tlf. 20 18 82 64 eller flemming.leer@sindvejle.dk 
www.sindvejle.dk  

Skizofreniforeningen

Læs mere på www.skizofreniforeningen.dk

Skizofreniforeningen – Region Syddanmark
Formand Hans-Jørgen Dalager
Tlf. 24 40 76 82 eller hjdalager@gmail.com
www.skizofreniforeningen.dk/
 

 


 


 


Siden er sidst opdateret 10-6-2021

PsykInfo | Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle | tlf.: 99 44 45 46 | psykinfo@rsyd.dk | Tilgængelighedserklæring