Skip til primært indhold

Online temamøder mellem psykiatrien og ungdomsuddannelserne

Formålet med temamøderne er bl.a. at give deltagerne større kendskab til de konkrete tilbud, der findes i psykiatrien og ikke mindst være med til at understøtte dialogen mellem psykiatrien og ungdomsuddannelserne.

Online temamøder 

Som noget nyt, så afholder PsykInfo fremover online temamøder.

Fælles for møderne vil være, at temaerne tager afsæt i børn, unge og mental trivsel samt de udfordringer, som såvel børnene, de unge og de professionelle kan opleve, når trivsel bliver til mistrivsel.

Der vil ved møderne også være fokus på, hvad de professionelle kan gøre i en lærings-/skole-/uddannelsesmæssig kontekst, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og vidensdeling via chat.

Som underviser, lærer, studievejleder, mentor, jobkonsulent og lignende kan det være svært at vide, hvordan barnet/den unge støttes bedst i forhold til den aktuelle situation, og viden om udfordringerne kan ofte være meget hjælpsomt i hverdagen.

Desuden vil der på møderne blive orienteret om, hvor der tilbydes yderligere støtte og hjælp.

Dato/tidspunkt:
Torsdag den 29. september kl. 14.30 – 16.00

Tema:
Børn og unge med angst

Målgruppe:
Professionelle, der i deres hverdag arbejder med børn og unge.

Program:

  • Kort velkomst og intro til emnet
  • Oplæg om børn og unge med angst v. specialpsykolog Jakob Lind Bern, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Vejle
  • Spørgsmål og vidensdeling via chat
  • Orientering om PsykInfo´s tilbud samt øvrige hjælpe- og støttetilbud v. PsykInfo-konsulent Liselene Pedersen og PsykInfo-konsulent Dorthe Borup Laugesen
  • Afslutning.

OBS: Mødet afholdes online og der sendes link ud til de tilmeldte før mødet.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

 

APPFWU01V