Skip til primært indhold

Online temamøder mellem psykiatrien og ungdomsuddannelserne

Formålet med temamøderne er bl.a. at give deltagerne større kendskab til de konkrete tilbud, der findes i psykiatrien og ikke mindst være med til at understøtte dialogen mellem psykiatrien og ungdomsuddannelserne.

Online temamøder 

Fælles for PsykInfo’s online temamøder er, at temaerne tager afsæt i børn, unge og mental trivsel samt de udfordringer, som såvel børnene, de unge og de professionelle kan opleve, når trivsel bliver til mistrivsel.

Der vil ved møderne også være fokus på, hvad de professionelle kan gøre i en lærings-/skole-/uddannelsesmæssig kontekst, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og vidensdeling via chat.

Som underviser, lærer, studievejleder, mentor, jobkonsulent og lignende kan det være svært at vide, hvordan barnet/den unge støttes bedst i forhold til den aktuelle situation, og viden om udfordringerne kan ofte være meget hjælpsomt i hverdagen.

Desuden vil der på møderne blive orienteret om, hvor der tilbydes yderligere støtte og hjælp.

Dato/tidspunkt:
Mandag den 20. november kl. 14.30 – 15.30

Tema:
Børn, unge og mental trivsel - når sansesystemet driller

Målgruppe:
Professionelle, der i deres hverdag arbejder med børn og unge.

Program:
På skolebænken er der et selvfølgeligt krav om vågenhed og parathed til at modtage læring. Men hvis sansesystemet driller, er hjernen ikke altid klar til at modtage en besked eller anden form for information, og det kan være svært for det unge menneske at følge med i det faglige og det sociale, og mistrivsel kan opstå.

Sansesystemet driller, hvis det er i ubalance (enten "sultent/ mættet" og/eller overloaded).

Ergoterapeut Camilla Malund Elmkær-Koch, der har erfaring fra psykiatrien, vil bidrage med viden om sansesystemet og give konkrete bud på, hvordan man hjælper det unge menneske til at "vække" eller "dæmpe" sit sansesystem/nervesystem mhp. at skabe de bedste vilkår for hjernen til at modtage information, og dermed hjælpe det unge menneske til mere parathed til læring og til trivsel..

OBS: Mødet afholdes online og der sendes link ud til de tilmeldte før mødet.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

 

APPFWU02V