Skip til primært indhold

Online temamøder mellem psykiatrien og ungdomsuddannelserne

Formålet med temamøderne er bl.a. at give deltagerne større kendskab til de konkrete tilbud, der findes i psykiatrien og ikke mindst være med til at understøtte dialogen mellem psykiatrien og ungdomsuddannelserne.

Online temamøder 

Fælles for PsykInfo’s online temamøder er, at temaerne tager afsæt i børn, unge og mental trivsel samt de udfordringer, som såvel børnene, de unge og de professionelle kan opleve, når trivsel bliver til mistrivsel.

Der vil ved møderne også være fokus på, hvad de professionelle kan gøre i en lærings-/skole-/uddannelsesmæssig kontekst, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og vidensdeling via chat.

Som underviser, lærer, studievejleder, mentor, jobkonsulent og lignende kan det være svært at vide, hvordan barnet/den unge støttes bedst i forhold til den aktuelle situation, og viden om udfordringerne kan ofte være meget hjælpsomt i hverdagen.

Desuden vil der på møderne blive orienteret om, hvor der tilbydes yderligere støtte og hjælp.

Dato/tidspunkt:
Tirsdag den 18. april kl. 14.30 – 16.00

Tema:
Mistrivsel i præstationssamfundet.

Målgruppe:
Professionelle, der i deres hverdag arbejder med børn og unge.

Program:
I de sidste år har vi talt en del om, hvordan præstationssamfundet og det pres som det producerer, skaber mistrivsel hos børn og unge.

For år tilbage var det enkelte børn eller unge i en klasse, som ikke trivedes. Nu oplever man mere og mere, at det er halve eller hele klasser, som oplever sig væltet omkuld.

Martin Nevers, direktør i DISPUK, vil med sin baggrund som lærer og sine erfaringer som proceskonsulent og terapeut koble en opmærksomhed på sprog og narrativ med eksempler fra praksis, som giver konkrete bud på, hvad man som skole eller lærer kan gøre for at forebygge og håndtere mistrivsel i klasserne - sammen med
klasserne.

OBS: Mødet afholdes online og der sendes link ud til de tilmeldte før mødet.

Arrangementet er gratis og tilmelding kan ske online eller via telefon 99 44 45 46.

Klik her og tilmeld dig arrangementet

 

APPFWU01V